Năm 2017 là năm triển khai nhiều chính sách, thể chế lâm nghiệp mới ban hành có hiệu lực được áp dụng trong quản lý tổ chức rừng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng. Do đó, ngành nông nghiệp chú trọng công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý rừng. Tăng cường công tuyên truyền bảo vệ rừng bằng các hình thức. Trong 6 tháng đã tổ chức được 221 cuộc cho 11.443 lượt người tham gia, ký 547 bản cam kết bảo vệ rừng; giao khoán 395.709 ha/418.500 ha kế hoạch, tăng 163 ha so với năm 2016 (DVMTR: 358.492ha và Ngân sách tỉnh: 37.217ha) chiếm tỷ lệ 74,3% so với diện tích đất có rừng toàn tỉnh.

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2017 đã phát hiện lập biên bản 543 vụ vi phạm, diện tích thiệt hại do phá rừng 44,0039 ha; trong đó: vi phạm quy định về quản lý rừng, sử dụng rừng 141 vụ; vi phạm quy định về phát triển rừng 150 vụ; vi phạm quy định về quản lý lâm sản 252 vụ. So sánh với cùng kỳ năm 2016: số vụ vi phạm giảm 155 vụ (22,2%), diện tích giảm 26,4615 ha (37,6%), tuy nhiên tính chất phức tạp của các vụ vi phạm ngày càng tăng, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 05 vụ chống đối cản trở người thi hành công vụ.

Để công tác bảo vệ và phát triển rừng đạt hiệu quả, trong thời gian tới ngành nông nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ rừng tận gốc có sự tham gia của cả hệ thống chính trị nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép, thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên; Đôn đốc các địa phương thực hiện công tác triển khai kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và đảm bảo tính thời vụ, đặc biệt khẩn trương triển khai nhiệm vụ trồng rừng thay thế và tham mưu UBND tỉnh thu hồi những dự án hoạt động không đúng tiến độ và để xảy ra tác động trái phép thiệt hại đến tài nguyên rừng...

Văn Phương - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top