Tỉnh Lâm Đồng đầu tư tổng kinh phí 510,2 tỷ đồng để ưu tiên thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trong giai đoạn 2017 – 2020 của dự án Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Khu du lịch sinh thái Núi Voi thuộc TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nguồn: internet.

Theo đó, từ nay đến năm 2020, nguồn kinh phí này được tỉnh dùng để duy trì và phát triển Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang và các vườn quốc gia: Bidoup – Núi Bà, Cát Tiên.

Đồng thời, thành lập mới và đưa vào hoạt động khu dự trữ thiên nhiên Đơn Dương, các khu bảo tồn loài/sinh cảnh như Núi Voi, Phát Chi, Madagui; xây dựng và đưa vào hoạt động Bảo tàng Thiên nhiên Tây Nguyên, Công viên Bảo tồn động vật hoang dã Tây Nguyên và các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã.

Bên cạnh đó, nâng cao độ che phủ rừng tối thiểu đạt 55%, hạn chế các tác động xâm hại đến rừng tại các địa phương trong tỉnh.

Ngoài ra, chương trình trong giai đoạn 2017 – 2020 của dự án, ưu tiên đầu tư vào các nhóm lĩnh vực như: nâng cao nhận thức cộng đồng, năng lực quản lý về bảo tồn đa dạng sinh học; quy hoạch chi tiết và thành lập các khu bảo tồn; xây dựng, phát triển các cơ sở bảo tồn; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các khu bảo tồn…

Dự án Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt nhằm nghiên cứu, đề xuất các định hướng, giải pháp và cơ chế chính sách bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên, các loài và nguồn gen nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh; đồng thời, duy trì và phát triển dịch vụ hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương.

Nguồn: tapchitaichinh.vn

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top