Là địa bàn rừng vừa có diện tích nhiều về cây thông, thời tiết đang khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở cấp IV, cấp nguy hiểm; vừa có đặc điểm nhiều trục đường quá cảnh gỗ. Vì vậy, huyện Đức Trọng đã và đang cùng các đơn vị tập trung triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) quyết liệt, từ kiểm tra công tác PCCCR mùa khô 2016 - 2017 đến tuyên truyền, kiểm tra, truy quét... có hiệu quả. 
Công an và kiểm lâm huyện phối hợp phát hiện hơn 6 m3 gỗ không có nguồn gốc tại xã Ninh Loan. Ảnh: Đạo Phan
Công an và kiểm lâm huyện phối hợp phát hiện hơn 6m3 gỗ không có nguồn gốc tại xã Ninh Loan. Ảnh: Đạo Phan
Không xảy ra cháy thiệt hại tài nguyên rừng
Trong suốt thời gian quý I/2017, xác định đây là thời điểm người dân bắt đầu vào rừng để phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác lâm sản trái pháp luật, Hạt Kiểm lâm Đức Trọng đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn (KLĐB) phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị chủ rừng lồng ghép vào các buổi họp thôn, buôn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BVR. Đặc biệt, tiếp cận sâu sát các hộ dân sinh sống và sản xuất nông nghiệp gần rừng, ven rừng để nắm bắt việc sử dụng lửa và hướng dẫn phương pháp, thời điểm đốt dọn nương rẫy, ngăn chặn hành vi đốt cỏ có nguy cơ lan cháy rừng. Trong 3 tháng đầu năm đã lồng ghép vào các các buổi họp thôn, buôn và chủ rừng tổ chức 6 cuộc họp với 240 lượt người tham gia; tổ chức phối hợp với các đơn vị chủ rừng ký 94 bản cam kết bảo vệ rừng với các hộ dân sống và có rẫy gần và ven rừng; tuyên truyền lưu động công tác PCCCR bằng loa phát thanh của các xã và gắn trên xe ô tô 17 cuộc. 
Cùng đó, kiểm lâm địa bàn tiếp tục tham mưu cho chính quyền cấp xã thực hiện quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương, các ban quản lý rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Ở đơn vị Hạt, vấn đề chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch QLBVR và PCCCR trên địa bàn quản lý hành chính; triển khai hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực hiện phương án PCCCR của các đơn vị chủ rừng, tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng hết sức chú trọng. Nhờ vậy, mùa khô 2016-2017, địa bàn Đức Trọng không có xảy ra cháy gây thiệt hại về tài nguyên rừng. 
Không xảy ra điểm nóng chặt phá và lấn chiếm rừng
“Trên địa bàn 3 tháng đầu năm không xảy ra điểm nóng về chặt phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn cho biết, tình trạng khai thác, phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép còn xảy ra, nhưng đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, giảm thiệt hại về tài nguyên rừng” - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đức Trọng Vũ Gia Huấn cho biết.
Tổng số vụ vi phạm đã được kiểm tra phát hiện, lập hồ sơ xử lý 11 vụ; trong đó, khai thác rừng trái phép 8 vụ, lâm sản thiệt hại 21,242 m3 gỗ; phá rừng trái pháp luật 3 vụ, với diện tích 2.741 m2, lâm sản thiệt hại 7,792 m3  gỗ các loại. Tổng số vụ vi phạm được phát hiện trong 3 tháng đầu năm 2017 là 28 vụ, giảm 7 vụ (20%) so cùng kỳ 2016. Trong đó, khai thác rừng trái pháp luật 8 vụ, lâm sản thiệt hại 21,242 m3, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2016, lâm sản thiệt hại giảm 35,401 m3; mua bán, cất giữ, kinh doanh, chế biến lâm sản trái với các quy định của Nhà nước 8 vụ; giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2016... Tình trạng khai thác, phá rừng tập trung chủ yếu tại địa bàn các xã như Ninh Loan, Ninh Gia và Tà Năng…
Nhiều kinh nghiệm quản lý, bảo vệ rừng
Kinh nghiệm hoạt động của địa phương về xử lý các điểm nóng, trọng điểm vi phạm ở Đức Trọng là cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cấp xã đặt công tác BVR là nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm, thường xuyên. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, với sự tham gia cụ thể, thiết thực của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội trên địa bàn quản lý. Qua tình hình vi phạm xảy ra trên địa bàn, chính quyền địa phương cấp xã đã chỉ đạo Ban lâm nghiệp xã chủ động phối hợp với KLĐB và các chủ rừng tuần tra, truy quét các khu vực được xác định có khả năng xảy ra vi phạm; đặc biệt là các ngày nghỉ. Cùng đó là việc kiểm tra tình hình QLBVR của Chủ tịch huyện, xã, thị trấn, thực hiện nội dung Thông báo số 36/TB-UBND ngày 10/2/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Riêng Chủ tịch UBND huyện kiểm tra theo định kỳ 2 lần/tháng, bình quân mỗi xã kiểm tra rừng từ 1-2 lần/tháng. Qua kiểm tra, người đứng đầu chính quyền huyện chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra rừng tại gốc.
Đó là công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BVR thường xuyên, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu; công tác PCCCR thực hiện nghiêm túc, thực sự hiệu quả. Cùng đó là thực hiện quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng kiểm lâm với lực lượng công an thuộc Trạm công an Tà Hine; Đa Quyn và chính quyền địa phương các xã Đà Loan, Ninh Loan, Tà Năng, Đa Quyn, Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn, Bắc Bình, Tuy Phong. Mặt khác, kế hoạch kiểm tra rừng cần xây dựng sớm và cụ thể; KLĐB, tổ cơ động thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, chủ rừng kiểm tra ngăn chặn các địa điểm phá rừng, khai thác rừng trái phép tận gốc,... Tuy nhiên, ông Huấn cũng cho rằng, cũng còn tình trạng KLĐB, chủ rừng chưa thường xuyên kiểm tra nên rừng bị phá trên 0,27 ha, thiệt hại khoảng 12 m3 mới được phát hiện. Đây là tồn tại, khuyết điểm được kiểm điểm nghiêm túc và quyết tâm phải khắc phục trong thời gian tới. 
Để đạt mục tiêu giảm 20% số vụ vi phạm, trong đó hành vi phá rừng, khai thác rừng trái phép giảm 50% số vụ vi phạm và hậu quả vi phạm, huyện Đức Trọng đặt ra nhiều nhiệm vụ cụ thể đối với từng cấp, từng đơn vị liên quan. Ví dụ, tăng cường phối hợp của KLĐB, tổ cơ động với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, quản lý tốt các lâm phần tại gốc. Ngặn chặn tại các tuyến đường trọng điểm thường xảy ra tình hình vận chuyển gỗ quá cảnh như khu vực thôn Ma Bó - Đa Quyn; khu vực Đồi Chè - Đà Loan và khu vực giáp ranh với huyện Di Linh, Bắc Bình tỉnh Bình Thuận. Hạt Kiểm lâm tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương các xã kiểm tra rừng tại cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, tổ cơ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng tại các khu vực nhạy cảm, điểm nóng để có phương hướng tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo kịp thời... 
Đạo Phan (Nguồn: baolamdong.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top