Trong quý I/2017, trước sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Lực lượng Kiểm lâm, Ban Lâm nghiệp xã, các chủ rừng đã phát hiện, lập biên bản 272 vụ vi phạm lâm luật, trong đó: vi phạm quy định về quản lý rừng, sử dụng rừng 80 vụ (29,4%); vi phạm quy định về phát triển rừng 66 vụ (24,3%); vi phạm quy định về quản lý lâm sản 126 vụ (46,3%). So sánh với cùng kỳ năm 2016: số vụ vi phạm giảm 47 vụ (14,7%); diện tích phá rừng giảm 113.543m2 (44,9 %). Tổng số vụ vi phạm đã xử lý: 219 vụ, trong đó xử lý hành chính 212 vụ, chuyển xử lý hình sự 07 vụ (giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm 2016); Qua xử lý vi phạm đã tịch thu 78 phương tiện, dụng cụ các loại; 349,060m3 gỗ các loại. Thu nộp ngân sách: 1.480.270.000 đồng, trong đó tiền phạt là 594.730.000 đồng; tiền bán lâm sản tịch thu là 885.540.000 đồng; Các đơn vị chủ rừng phối hợp với lực lượng chức năng giải tỏa được 113,58 ha diện tích đất rừng bị phá, lấn chiếm trái phép (năm 2017: 58,43 ha; các năm trước: 55,16 ha).

                                                                                       Văn Phương (TTKN Lâm Đồng)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top