Ngày 12/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết, từ ngày 15/2/2017, Nghị định số 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước sẽ có hiệu lực.

Trong đó, đáng chú ý là quy định về thời hạn khoán rừng, vườn cây (gồm vườn cây cao su, chè, cà phê, cao cao, quế, vườn cây lấy nhựa, tinh dầu, cây ăn quả lâu năm) và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước. 

Cụ thể, thời hạn khoán công việc, dịch vụ thực hiện theo thỏa thuận giữa bên khoán và bên nhận khoán, tối đa là 1 năm và trong thời hạn bên khoán được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nông nghiệp. Thời hạn khoán ổn định theo chu kỳ cây trồng, vật nuôi hoặc chu kỳ sản xuất kinh doanh hoặc theo thỏa thuận giữa bên khoán và nhận khoán, trong thời hạn bên khoán được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nông nghiệp và tối đa là 20 năm.

Về hạn mức khoán, Nghị định quy định, hạn mức khoán đối với khoán công việc, dịch vụ do bên khoán và bên nhận khoán thỏa thuận, tối đa 15 ha với cá nhân; 30 ha với hộ gia đình; đối với cộng đồng dân cư, hạn mức khoán thực hiện theo thỏa thuận, nhưng tổng diện tích khoán không được vượt quá tổng diện tích bình quân mỗi hộ gia đình trong cộng đồng, tối đa là 30 ha tại thời điểm hợp đồng khoán.

M.Đạo (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top