Trong những năm qua, trước những nguy cơ và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hàng năm UBND huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung công tác chỉ đạo kiểm tra dịch bệnh trên địa bàn huyện và đạt được nhiều kết quả nhất định, chăn nuôi đã từng bước phát triển theo quy mô trang trại, cụ thể:

Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi cơ bản được kiểm soát, chỉ phát sinh một số ổ dịch nhỏ nhưng được khống chế kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi chủ yếu là các bệnh như: lở mồm long móng (LMLM) trên đàn trâu, bò, heo; tai xanh, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Newcastle, bệnh Cúm trên đàn gia cầm.

Đến hết năm 2020, tổng đàn bò trên địa bàn huyện Lâm Hà là 7.511 con, tăng bình quân so với năm 2010 là 4,86%; tổng đàn lợn 80.758 con, tăng bình quân 7,73 % so với năm 2010; tổng đàn gia cầm, thủy cầm tăng bình quân 14,73% so với năm 2010; đến hến năm 2020 tổng số trang trại trên địa bàn huyện là 118, trong đó: 74 trang trại chăn nuôi, 41 trang trại trồng trọt và 03 trang trại tổng hợp; tăng bình quân 2,12% so với năm 2010, các trang trại chăn nuôi chủ yếu là trang trại chăn nuôi lợn và gà đẻ trứng.

Trước những kết quả đã đạt được, trong những năm vừa qua, UBND huyện Lâm Hà xác định: Tiếp tục phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, duy trì chăn nuôi nông hộ. Kế hoạch tăng đàn vật nuôi (trâu, bò) đến năm 2030 khoảng 15.600 con, định hướng đến hết năm 2045 khoảng 40.000 con; đàn heo đến năm 2030 khoảng 210.000 con, định hướng hết năm 2045 khoảng 420.000 con; đàn gia cầm đến năm 2030 khoảng 1.400.000 con, định hướng đến hết năm 2045 khoảng 2.500.000 con và trứng giống tằm năm 2030 khoảng 177.000 hộp định hướng hết năm 2045 là khoảng 250.000 hộp.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, việc duy trì và phát triển chăn nuôi trang trại và chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn sinh học, trong đó chú trọng khuyến khích chăn nuôi tập trung dưới các hình thức trang trại, dự án đầu tư với quy mô lớn, quy trình sản xuất khép kín và đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, giảm giá thành và kiểm soát tốt dịch bệnh là hết sức quan trọng. Đồng thời, tập trung cải thiện chất lượng con giống để tăng nhanh năng suất và chất lượng sản phẩm thịt; chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh; phát triển liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, chăn nuôi heo, gà gia công với các công ty như Công ty cổ phần chăn nuôi CP, Công ty Japfa... Bên cạnh đó,  tuyên truyền tới toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, áp dụng các biện pháp khoa học công nghệ trong công tác dự tính, dự báo, theo dõi kiểm soát dịch bệnh; mở rộng đối tượng và nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên đàn vật nuôi.

Nguyễn Thị Yến – TTKN Lâm Đồng (t/h)

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top