Trong thời gian vừa qua, ngành chăn nuôi bò thịt của tỉnh đã phát triển và duy trì ổn định. Đến nay, tổng đàn bò của tỉnh có 115.840 con (trong đó, đàn bò sữa là 23.886 con, đàn bò thịt là 91.954 con). Ngoài những điều kiện thuận lợi như: Chính sách khuyến khích, ưu tiên phát triển, giá thịt bò tương đối ổn định; nguồn lao động dồi dào, nguồn thức ăn phong phú và đa dạng… nhưng ngành chăn nuôi bò thịt của tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn như: chưa có trung tâm giống vật nuôi nên công tác quản lý giống và cải tạo con giống gặp khó khăn; khí hậu biến đổi và diễn biến phức tạp gây áp lực về phòng chống dịch bệnh; kinh nghiệm chăn nuôi bò thịt chuyên canh chưa nhiều, đặc biệt là khẩu phần ăn và chế độ dinh dưỡng đối với việc vỗ béo cho bò thịt. Vì thế bò thịt vỗ béo có tỷ lệ mỡ trong phủ tạng cao, chất lượng thịt chưa cao; mặt khác, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao còn hạn chế hoặc không đồng đều, thiếu đồng bộ; chăn nuôi quy mô nhỏ, phân tán thiếu đồng bộ, thiếu sự liên doanh, liên kết giữa người chăn nuôi với các cơ sở thu mua giết mổ.

Vì vậy, để ngành chăn nuôi bò thịt của tỉnh Lâm Đồng phát triển bền vững trong thời gian tới, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Các giải pháp khoa học công nghệ

Con giống: Tiếp tục đẩy mạnh việc lai tạo bò lai cao sản bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo các giống bò cao sản như Brahman, BBB, Red Angus… với bò cái nền lai Zêbu để tạo bò thịt cao sản, có tỷ lệ từ 75% máu ngoại trở lên.

Thức ăn: Trồng các giống cỏ cao sản để cung cấp nguồn thức ăn xanh cho đàn bò gồm các giống cỏ VA06, cỏ Sả, Mulato II… là các giống phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu tại Lâm Đồng. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật để thâm canh tăng năng suất đồng cỏ. Áp dụng các phương pháp chế biến thích hợp như phơi khô, ủ chua, ủ men cỏ và một số phụ phẩm nông nghiệp có tại địa phương để làm thức ăn cho bò vào mùa khô. Sử dụng hợp lý các nguồn tinh bột sắn, ngô, cám gạo, các loại khô dầu trong chăn nuôi vỗ béo bò thịt.

Vỗ béo bò thịt: Sử dụng các phụ phẩm nông công nghiệp và các nguồn thức ăn có sẵn để vỗ béo bò thịt, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng thịt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thú y và vệ sinh môi trường: Thực hiện tốt việc vệ sinh trong chăn nuôi bò, tiêm phòng định kỳ các bệnh bắt buộc bằng vắc xin cho tất cả đàn bò trên địa bàn tỉnh theo quy định của ngành thú y.

Tăng cường công tác khuyến nông

Đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ chăn nuôi, thú y các cấp, nhất là cấp cơ sở về thú y chuyên ngành chăn nuôi bò. Đào tạo cán bộ kỹ thuật về kỹ thuật phòng và điều trị bệnh thông thường cho bò, kỹ thuật về giống, quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi bò thịt.

Mở các lớp tập huấn cho nông dân về kỹ thuật chăn nuôi bò, hướng dẫn các biện pháp phòng trị và hạn chế bệnh sinh sản cho bò. Phổ biến quy trình vỗ béo bò thịt cho người chăn nuôi.

Xây dựng các điểm trình diễn chăn nuôi bò, vỗ béo bò thịt nhằm tổ chức hội thảo đầu bờ, tham quan học hỏi để người chăn nuôi học tập và làm theo, từ đó phát triển nhân rộng mô hình sản xuất.

Xây dựng các chương trình truyền hình về kỹ thuật chăn nuôi bò thịt, giới thiệu các giống bò, giống cỏ mới cho người chăn nuôi, cũng như giới thiệu các cơ sở giống an toàn dịch bệnh, chăn nuôi bò có hiệu quả kinh tế và các dịch vụ sản xuất kinh doanh về bò thịt có hiệu quả.

Từng bước hình thành các chuỗi liên kết giữa người chăn nuôi bò thịt với nhau, giữa người chăn nuôi với các cơ sở thu mua giết mổ, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường.

Văn Đắc - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top