Để khuyến khích các hộ sản xuất, kinh doanh tham gia thành lập mới HTX, UBND thành phố Đà Lạt vừa đề xuất lên các cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng ban hành 5 cơ chế, chính sách phù hợp.
 
Theo đó, 2 nhóm cơ chế, chính sách đầu tiên là hỗ trợ ban sáng lập và sáng lập viên trong công tác tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo hộ kinh doanh cá thể, chủ trang trại, cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ… tham gia thành lập mới HTX. Đối với cán bộ quản lý và thành viên HTX được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật.
 
3 nhóm cơ chế, chính sách khuyến khích tiếp theo gồm: hỗ trợ HTX tổ chức hội chợ, triển lãm, xây dựng thương hiệu, sàn giao dịch điện tử; tiếp cận thông tin khoa học kỹ thuật mới ứng dụng vào sản xuất, chế biến và bảo quản các mặt hàng nông, lâm sản; các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp được hưởng ưu đãi về lãi suất tín dụng, hỗ trợ đầu tư xây dựng sân phơi, nhà kho, xưởng chế biến, cửa hàng vật tư nông nghiệp…
 
Vũ Văn (Nguồn: baolamdong.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top