Từ năm 2019 đến nay, được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Cát Tiên đã tập trung chỉ đạo đầu tư hỗ trợ cho các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, trong đó có “Dự án chuỗi liên kết sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Cát Tiên giai đoạn 2019 - 2020”. Chương trình đã thực hiện hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Phước Cát chuyển đổi diện tích đất cát ven sông Đồng Nai sang loại cây rau có giá trị kinh tế rất cao hiện nay trên thị trường - hình thành chuỗi liên kết sản xuất cây măng tây xanh.

Dọc theo tuyến đường tỉnh ĐT 721, chúng tôi đến thăm vườn măng tây xanh tại thị trấn Phước Cát của anh Bế Ích Học - Giám đốc HTX nông nghiệp Phú Gia - người nông dân cần cù, chăm chỉ và mạnh dạn chuyển đổi làm giàu từ vùng đất nông nghiệp.

HTX nông nghiệp Phú Gia được thành lập năm 2018, gồm có 10 thành viên. Diện tích sản xuất cây măng tây của HTX là 4,5 ha. Từ năm 2019 đến nay, với nguồn kinh phí hỗ trợ 350 triệu đồng từ hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết của nhà nước, HTX đã tập trung các nguồn vốn để đầu tư phát triển cây măng tây xanh theo hướng hữu cơ, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học để sản phẩm đảm bảo sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, HTX đã đầu tư hệ thống tưới nước kết hợp bón phân tự động, sử dụng máy móc cơ giới hóa trong làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh để nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm chi phí lao động trong sản xuất.

Trước khi bén duyên với cây mang tây xanh, anh Bế Ích Học đã trồng nhiều loại cây như cây điều, cây cà phê, trồng cỏ nuôi bò... nhưng hiệu quả kinh tế mang lại vẫn chưa cao, chưa đảm bảo kinh tế để con cái ăn học. Trăn trở trước việc phải chuyển đổi sang trồng cây gì thay thế cho các cây trồng có sẵn tại địa phương nhưng hiệu quả chưa cao, trong một lần tham quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bình Thuận, anh Học đã quyết tâm phải chuyển đổi cây trồng cũ sang trồng cây măng tây xanh, chuyển đổi phương thức canh tác sang hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để mang lại hiệu quả kinh tế cao trên vùng đất cát ven sông.

Được sự hướng dẫn, tư vấn của cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, anh Học đã mạnh dạn thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Phú Gia để làm đầu mối liên kết cho các hộ nông dân trong hợp tác xã với Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp GAPFOOD (Cần Thơ) để sản xuất thử nghiệm 4,5 ha cây măng tây xanh.

Anh Học cho biết, hiện nay cây măng tây xanh của Hợp tác xã đã xuống giống được trên 5 tháng, đã bắt đầu cho măng thu hoạch nhưng số lượng còn ít. Toàn bộ đầu ra của sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp GAPFOOD cam kết thu mua toàn bộ với giá 40.000 đồng trở lên. Công ty đã cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với HTX để hướng dẫn kỹ thuật cụ thể cho từng hộ dân, phân tích mẫu đất, nước định kỳ để có kế hoạch bón phân, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại; đồng thời cung cấp phân bón hữu cơ vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học đảm bảo chất lượng và thấp hơn giá thị trường trên địa bàn huyện. Hiện nay, hầu hết toàn bộ diện tích được áp dụng cơ giới hóa, tưới nước bón phân tự động nên hạn chế được công lao động; sản phẩm được sản xuất sạch theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học. Trong thời gian tới, khi cây măng tây xanh cho thu nhập ổn định, các chuyên gia của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp GAPFOOD cho biết mỗi sào (1.000 m2) măng tây sẽ cho thu hoạch từ 15 - 17kg măng mỗi ngày. Như vậy, sau khi trừ chi phí người dân sẽ thu được ít nhất 400.000 - 500.000 đồng “lãi ròng”.

Trong năm 2020, Hợp tác xã nông nghiệp Phú Gia đang tiếp tục triển khai ký kết hợp đồng liên kết sản xuất với các hộ dân trên địa bàn thị trấn Phước Cát, xã Đức Phổ, xã Phước Cát 2 để mở rộng diện tích trồng cây măng tây xanh; đảm bảo nguồn sản phẩm hàng hóa để phục vụ nhu cầu tiêu thụ trên thị trường và xuất bán theo chuỗi liên kết. Hiện nay, việc trồng cây măng tây xanh đã và đang mở ra một xu hướng phát triển kinh tế mới cho vùng đất cát ven sông của người dân trên địa bàn thị trấn Phước Cát nói riêng và người dân trên địa bàn huyện Cát Tiên nói chung, góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, đồng thời giúp người dân vươn lên làm giàu.

Hiện nay, ngành nông nghiệp của huyện đang tập trung tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai xây dựng các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm tạo nên bước đột phá về phương thức và kỹ thuật trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị sản phẩm. Xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả để thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Đặc biệt là nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn và một số mặt hàng nông sản chủ lực khác theo hướng hàng hóa có tính cạnh tranh cao; nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, tạo ra những sản phẩm chất lượng có giá trị kinh tế cao, đáp ứng thị trường tiêu thụ. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; đồng thời cũng góp phần để thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Hoàng Thị Luyên - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cát Tiên

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top