Ngày 6/9/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ Lâm Đồng (LHPN) cho biết: Năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã rà soát và chọn 9/59 ý tưởng tham gia cuộc thi khởi nghiệp với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp - Kết nối thành công” cấp Trung ương, đã có 1 ý tưởng của Hợp tác xã Trùn quế Đơn Dương được Trung ương Hội LHPN Việt Nam chọn và hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị liên kết với kinh phí trên 200 triệu đồng.
Các sản phẩm từ trùn của Dự án “HTX Phụ nữ Trùn quế Đơn Dương ứng dụng trong nông nghiệp hữu cơ, xử lý phế thải nông nghiệp và chất thải chăn nuôi” tham gia triển lãm giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ Lâm Đồng năm 2019
Các sản phẩm từ trùn của Dự án “HTX Phụ nữ Trùn quế Đơn Dương ứng dụng trong nông nghiệp hữu cơ, xử lý phế thải nông nghiệp và chất thải chăn nuôi” tham gia triển lãm giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ Lâm Đồng    năm 2019
Dự án “HTX Phụ nữ Trùn quế Đơn Dương ứng dụng trong nông nghiệp hữu cơ, xử lý phế thải nông nghiệp và chất thải chăn nuôi” do chủ cơ sở kinh doanh là bà Phạm Thị Thanh Tuyền thực hiện. Ý tưởng sáng tạo của dự án đó là: Xử lý nguồn rác thải nông nghiệp và chăn nuôi tại địa phương, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường và hệ sinh thái vùng nông thôn; cung cấp mô hình và hướng dẫn xử lý rác thải hữu cơ tại nhà bằng trùn quế cho các hộ gia đình. Dự án đã nghiên cứu chuyên sâu các sản phẩm mới từ trùn như: Phân trùn; thịt trùn, bột trùn; sinh khối.
Ý tưởng dự án được đánh giá cao về tác động xã hội góp phần xử lý nguồn rác thải nông nghiệp và chất thải chăn nuôi; hạn chế được việc lạm dụng phân thuốc hóa học và các chất phụ gia cấm trong chăn nuôi, hướng tới một nền nông nghiệp hữu cơ, chăn nuôi sạch, bảo vệ sức khỏe người dân. Đồng thời, thu hút lao động, đặc biệt là lao động nữ tại vùng nông thôn nghèo, tạo việc làm và thu nhập tăng thêm; tạo được chuỗi liên kết, hợp tác khép kín, giảm được chi phí đầu tư ban đầu cho bà con nông dân.
 
An Nhiên (nguồn: lamdongtv.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top