Kinh tế hợp tác trong những năm qua tuy không phải là khu vực chính tạo ra nhiều của cải vật chất và tăng trưởng kinh tế, nhưng lại có vai trò, vị trí rất quan trọng trong giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho nhiều lao động, tạo sự ổn định về chính trị - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có 276 Hợp tác xã nông nghiệp, trong đó: 138 HTX dịch vụ nông nghiệp, 112 HTX trồng trọt, 17 HTX chăn nuôi, 03 HTX nuôi trồng thủy sản và 06 HTX ngưng hoạt động, với tổng số 7.544 thành viên. Doanh thu bình quân năm 2019 đạt 2.500 triệu đồng, lợi nhuận 500 triệu đồng, thu nhập bình quân 72 triệu đồng/lao động/năm. Năm 2019, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của các Hợp tác xã đạt 18.000 ha và hơn 1.500 con gia súc các loại. Đây là tiềm năng rất lớn để Hợp tác xã phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao thu nhập cho các thành viên. Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá xếp loại năm 2018 chỉ có 60% số Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, trong đó có 31% số Hợp tác xã hoạt động khá, tốt. Nguyên nhân chính là hầu hết Hợp tác xã thiếu vốn mua sắm trang thiết bị, đầu tư sản xuất; hoạt động đơn lẻ, quy mô hoạt động còn hạn chế nên sản phẩm tạo ra ít và chủ yếu bán cho thương lái nên hiệu quả hoạt động, lợi nhuận thấp.

Để khắc phục tình trạng Hợp tác xã hoạt động đơn lẻ, khó khăn trong tiêu thụ nông sản. Thời gian gần đây, việc liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản của các Hợp tác xã được quan tâm và phát triển mạnh. Năm 2019, toàn tỉnh có 145 chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản, trong đó có 44 hợp tác xã, 21 tổ hợp tác tham gia chuỗi. Có 68 chuỗi liên kết đã được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm. Qua thực tiễn cho thấy, những Hợp tác xã có liên kết theo chuỗi trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và có thị trường tiêu thụ ổn định luôn đem lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình có các Hợp tác xã: Anh Đào, Tân Tiến, Tiến Huy, Thiện Thanh, su su Công Thành, Vạn Thành 1, Xuân Hương, Phi Vàng, Sunfood, Sơn Uyên, Bò sữa Đơn Dương,… Các Hợp tác xã hoạt động đơn lẻ, quy mô nhỏ, nông sản bán cho thương lái nên không ổn định và hiệu quả kinh tế rất thấp.

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới như sau:

Tập huấn, tuyên truyền kiến thức, lợi ích của kinh tế tập thể để vận động đông đảo người dân tham gia vào tổ chức, thành lập mới các Hợp tác xã và thực hiện đúng Luật Hợp tác xã năm 2012.

Nhà nước hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương, các địa phương và huy động từ xã hội hóa để đầu tư hình thành, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập cho người sản xuất. Xây dựng và nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả, đặc biệt là các Hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Triển khai việc ứng dụng truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu nông sản cho các Hợp tác xã nhằm nâng cao giá trị hàng hóa, hiệu quả sản xuất và lợi nhuận cho thành viên.

Tổ chức, tham gia các hội chợ nông sản, xúc tiến thương mại để nông dân, doanh nghiệp và các Hợp tác xã được tham gia giới thiệu quảng bá sản phẩm nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Có chính sách ưu đãi về tín dụng để các Hợp tác xã có nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tăng cường hỗ trợ, đầu tư kinh phí để Hợp tác xã mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng, dây chuyền sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch.

Phạm Dũng - Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top