Theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện chế độ ưu đãi đối với các HTX mới thành lập cụ thể như sau: Ngân sách địa phương hỗ trợ 100% kinh phí thành lập mới các HTX với mức 10 triệu đồng/HTX; hỗ trợ 50% kinh phí (như đối với thành lập mới HTX) cho các HTX thuộc diện sáp nhập, hợp nhất, chia tách, là 5 triệu đồng/HTX. 
Nội dung hỗ trợ gồm: cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn về quy định pháp luật HTX trước khi thành lập mới HTX cho sáng lập viên HTX; tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh; hướng dẫn thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động HTX; tư vấn thực hiện các thủ tục tổ chức lại hoạt động của HTX theo Luật HTX năm 2012. 
Điều kiện hỗ trợ là tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập HTX hoặc tham gia HTX phải có văn bản đề nghị được hỗ trợ thành lập mới HTX; các HTX thành lập trước ngày 1/7/2013 tổ chức lại hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012 phải có văn bản đề nghị được hỗ trợ tổ chức lại hoạt động HTX.
 
An Nhiên (Nguồn: baolamdong.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top