Ngày 07/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết thi hành Luật HTX 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp 13 tỉnh vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự cùng chủ trì Hội nghị. 
Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm 13 tỉnh, thành phố, chiếm hơn 28% diện tích và 16% dân số cả nước. Sau khi Luật HTX 2012 có hiệu lực thi hành, hoạt động của HTX trong vùng đã có sự chuyển biến, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới hiện nay. Số lượng cán bộ HTX có trình độ chuyên môn khá gần 54%, nhiều HTX đã áp dụng kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, bảo quản sau thu hoạch, nông nghiệp hữu cơ trong trồng trọt…, đạt thu nhập bình quân của thành viên HTX hơn 2 triệu đồng/người/tháng. 
Đặc biệt các HTX kiểu mới hoạt động gắn với sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết theo chuỗi để mở rộng tiêu thụ sản phẩm. Như HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào, Đà Lạt hoạt động quy mô mô lớn trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước, doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chuyển biến tích cực hoạt động của HTX trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên theo Luật HTX 2012. Nhưng so với tiềm năng vẫn chưa tương xứng, phân bổ HTX chưa đồng đều giữa các tỉnh, thành trong vùng. Những mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi như HTX Anh Đào, Tiến Huy, Hoa Mặt Trời ở tỉnh Lâm Đồng cần được phát huy và nhân rộng đến các tỉnh, thành khác trong vùng. 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động HTX nông nghiệp của 13 tỉnh, thành trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong thời gian tới. Đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của HTX kiểu mới gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chính quyền và các cấp, ngành ở từng địa phương phải tạo mọi điều kiện, tháo gỡ những khó khăn của HTX khi tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, bố trí đất sản xuất, xây dựng hạ tầng nông thôn, trụ sở làm việc…Về phía các bộ, ngành trung ương tiếp tục rà soát, sửa đổi và ban hành mới các chính sách hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp; hàng năm tổ chức tôn vinh những điển hình HTX nông nghiệp toàn quốc…
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến phát biểu: “Lâm Đồng mong muốn trao đổi thêm nhiều kinh nghiệm phát triển kinh tế hợp tác của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến phát biểu: “Lâm Đồng mong muốn trao đổi thêm nhiều kinh nghiệm phát triển kinh tế hợp tác của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”

Văn Việt (Nguồn: baolamdong.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top