Dự án VnSAT với mục tiêu phát triển cà phê bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng giá trị sản phẩm cà phê đang được triển khai tại các tỉnh Tây Nguyên. Một trong những nội dung triển khai dự án tại địa phương là thành lập các tổ chức nông dân. 
Ông Võ Khanh - Giám đốc HTX Cầu Đất bên máy rang cà phê
Ông Võ Khanh - Giám đốc HTX Cầu Đất
bên máy rang cà phê
Việc vận động thành lập các tổ chức nông dân (tổ hợp tác và hợp tác xã (THT và HTX) là vấn đề khá quan trọng trong việc triển khai dự án. Trước hết, đó là để xây dựng các tổ chức nông dân hoạt động trên cơ sở pháp lý, có tư cách pháp nhân được nhà nước công nhận, để dự án có cơ sở đầu tư, hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh. Về phía nông dân, cần nhận thức được lợi ích của việc tham gia HTX, THT được hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất, được tiếp cận công nghệ mới, được hỗ trợ cơ sở vật chất như nhà kho, sân phơi, máy sấy, máy sơ chế, hệ thống tưới tiết kiệm và cả đường giao thông nông thôn… Những người hưởng lợi không ai khác, chính là những người nông dân tại vùng dự án, thành viên các THT, HTX.  
Trong năm qua, cùng với việc triển khai các hoạt động tập huấn kỹ thuật, VnSAT Lâm Đồng đã thành lập được 22 tổ hợp tác và củng cố 4 HTX thuộc 26 xã trong số 35 xã (8 huyện) vùng dự án VnSAT. Với gần 2.000 hộ tham gia và khoảng trên 2.500 ha cà phê. 
Một trong những đơn vị được đánh giá hoạt động khá tốt là HTX Lâm Viên (Di Linh). HTX Lâm Viên được thành lập từ cuối năm 2010, trong quá trình hoạt động, HTX cũng gặp không ít khó khăn về vốn liếng, nhưng Ban điều hành, Ban giám đốc đã nỗ lực rất lớn để duy trì và phát triển HTX. Với mục tiêu: tối đa hoá lợi ích cho các thành viên; liên tục phát triển các dịch vụ, sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực cà phê; tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cà phê, hợp tác xã được các thành viên ủng hộ tích cực. Hợp tác xã làm dịch vụ môi giới để bà con thành viên bán cà phê trực tiếp đến công ty xuất khẩu, thay vì trước đây bà con bán cho các đại lý, một phần lợi nhuận phải chia sẻ. Hợp tác xã còn hỗ trợ cho thành viên về quy trình kỹ thuật canh tác, tư vấn sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu; bao tiêu cà phê do thành viên sản xuất. Trước đây, mỗi một hộ thành viên vừa phải mua phân bón (đầu vào) với giá cao, vừa phải tự mình bán cà phê với giá thấp. Hiện nay, thành viên chỉ cần tập trung vào khâu sản xuất, toàn bộ việc kinh doanh giao cho hợp tác xã thực hiện, điều này đã khích lệ nông dân tích cực tham gia hợp tác xã. 
Ngoài HTX Lâm Viên, các THT, HTX khác ở Lâm Đồng, tuy mới hình thành và đi vào hoạt động, nhưng bước đầu cho thấy bà con dần nhận thức được hiệu quả việc liên kết, hợp tác làm ăn, ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất và phát triển cà phê theo hướng bền vững. Các HTX cà phê Cầu Đất, THT cà phê Tân Châu, THT cà phê Lộc Thanh là những đơn vị nổi bật về sản xuất cà phê bền vững theo tiêu chuẩn (như 4C, UTZ…), các thành viên đều cam kết áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới trong chăm sóc, thu hoạch, thân thiện môi trường và sản phẩm cà phê được các doanh nghiệp thu mua khá ổn định.  
Liên kết trong sản xuất đem đến cho người nông dân nhiều cơ hội sản xuất lớn, công nghệ và tiêu chuẩn, đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng trong tiêu thụ sản phẩm. Liên kết, hợp tác sản xuất đang là xu hướng chung của sản xuất nông nghiệp và đang ngày càng được nhân rộng ở Lâm Đồng.   
Bích Hiền (Nguồn: baolamdong.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top