Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 1.331ha rau, 364,4ha chè, 93,9ha cây ăn quả đã được cấp VietGAP; 7 cơ sở chế biến rau, củ, quả được cấp giấy chứng nhận ISO 22000, HACCP với sản lượng là 13.200 tấn/năm;

10 cơ sở chế biến chè được cấp giấy chứng nhận ISO 22000, ISO 9001:2008, HACCP với sản lượng là 5.338 tấn/năm; 1 cơ sở chế biến điều được cấp giấy chứng nhận ISO 22000 với sản lượng 1.000 tấn/năm.

 

 

Hiện Lâm Đồng cũng có 2 cơ sở chăn nuôi bò sữa được cấp VietGAP với số lượng 1.560 con và 779 hộ chăn nuôi gia đình được cấp VietGAP nông hộ. Sở NN-PTNT cấp 559 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

 

Phạm Lê (Theo Báo Lâm Đồng)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top