428902407_c724ff4b94Giống cây cẩm chướng được nhân bằng kỹ thuật cấy mô thực vật hay bằng cách giâm “tuya” (chồi nách gốc mẹ). Sau khi xử lý, tuya được cắm vào giá thể cát sạch với mật độ 2.5 x 2.5cm. Che mát và giữ ẩm ổn định bằng cách phun sương 2-3 lần/ngày. Sau 30-35 ngày, rể ra được 2-5cm, có thể nhổ đem trồng.
1.Cây giống:
Giống cây Cẩm Chướng được nhân bằng kỹ thuật cấy mô thực vật hay bằng cách giâm “tuya” (chồi nách gốc mẹ).
Sau khi xử lý, được cắm vào giá thể cát sạch với mật độ 2.5 x 2.5cm. Che mát và giữ ẩm ổn định bằng cách phun sương 2-3 lần/ngày. Sau 30-35 ngày, rể ra được 2-5cm, có thể nhổ đem trồng.

2. Làm đất:
Đất trồng cẩm chướng cần độ thông thoáng tốt, độ pH từ 6.5-7.2. Để đạt độ pH trên cần bón vôi vùi trấu, rơm rạ, cỏ vào đất trước khi trồng .
Bón lót :(tính cho 100m2) Phân chuồng hoai: 1500-2500 kg (tương đương 2-3m3); Phân super lân 10-20 kg; Phân K2SO4 2-5 kg; Phân MgSO4 1-1,5 kg.
3. Trồng cây con:
Luống (rò rảnh) trồng cẩm chướng rộng 1.3m. Mật độ trồng là 2000cây/100m2. Trồng theo quy cách 4 hàng trên luống, khoảng cách hàng cách hàng là 20cm, cây cách cây là 16cm. Nên trồng cạn, không để vùi lấp cổ rể vì quá sâu cây khó phát triển và dễ bị nấm lở cổ rể làm chết cây con.
4. Chăm sóc:
Phân bón: Nhu cầu về phân bón cho cây cẩm chướng trong 1 năm như sau Lượng phân cho 1 năm (kg/100m2)
N
P2O5
K2O
MgO
CaO
15
8
17,5
2,5
8,5
Ngoài số lượng phân bón lót đã nêu trên, cần bón thúc như sau:
Bón thúc đợt 1(xăm mồi): 10-15 ngày skt: 0,5kg Urea+0,5kg DAP/100m2.
Trước khi khai thác hoa, 15 ngày bón 1 lần: 0,5kg DAP+0,5kg Nitrophoska (15-5-20)/100m2
Giai đoạn kinh doanh (khai thác hoa) 15 ngày bón 1 lần : 1kg Nitrophoska(15-5-20)/100m2.
Nước tưới: Những ngày mới trồng cây cần tưới sương 3lần/ngày để cây mau hồi phục sau đó chỉ cần tưới 2lần/ngày, giữ vừa đủ ẩm.
Lưới đỡ cây: Hoa cẩm chướng trồng trong nhà che phủ plastic cho cành hoa cao nên dể bị đỗ ngã, do vậy cần làm nhiều tầng lưới đỡ cây.
Bảo vệ thực vật:
+ Giai đoạn cây con, cây dễ bị nhiễm bệnh lở cổ rể do Rhizoctonia solani
+ Bệnh cháy lá do Septonia dianthi
+ Bệnh đốm vòng do Alternaria dianthi làm cho lá bị khô héo.
+ Bệnh gĩ sắt do Uromyces caryophyllinus làm cho thân lá bị nứt có bột đen.
+ Bệnh nấm mạch do Fusarium oxysporum .f. dianthi + Bệnh thối hoa, làm cho nụ hoa không nở , bệnh này do Botrytis cinerea.
+ Sâu hại: Sâu hại cẩm chướng gồm có sâu xám (sâu đất) cắn phá ngang thân, sâu xanh đục nụ hoa...
Phòng trừ nấm lở cở rể: sử dụng Benlate C phun ngay sau trồng 5-6 ngày.
Phòng trừ nấm Alternaria, sử dụng Mancozeb, Manzeb.
Bệnh gĩ sắt, sử dụng Bayfidan, Anvil, Daconil.
Bệnh héo rũ(nấm mạch) do Fusarium, sử dụng Topsin M, Rovral.
Bệnh nứt thân do vi khuẩn Pseudomonas caryophyllinus, sử dụng Topsin M, Streptomycin, Tetracylin.
Phòng trừ sâu hại: dùng Sumi alpha, Trebon.Phun phòng 10 ngày/lần.
Tiả nụ: Cẩm chướng đơn cần tiả bỏ những nụ hoa phụ, giữ nụ chính .
Cẩm chướng chùm cần tiả bỏ nụ chính, để lại những nụ phụ.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top