Nhằm đưa ra các biện pháp kỹ thuật tạm thời hướng dẫn phòng chống rệp sáp bột hồng hại cây sắn (khoai mì), giảm tổn thất, góp phần bảo vệ và pháttriển sản xuất sắn theo hướng sản xuất an toàn, bền vững.

 

I. MỤC TIÊU

Nhm đưa ra các biện pháp k thuật tm thời hướng dẫn phòng chống rệp sáp bột hồng hại cây sắn (khoai mì), gim tổn thất, góp phần bảo vệ  pháttriển sn xuất sắn theo hưng sản xut an toàn, bn vng.

II. PHẠM VI ÁP DNG

Quy trình k thuật tm thời phòng chng rệp sáp bột hồng hại câsắn được phổ biến áp dụng cho hệ thống tổ chc chuyên ngành Bảo vệ, Kimdịch thc vật  các tổ chc,  nhân có trồng sắn trên nh thổ Việt Nam.

III. ĐẶC ĐIỂM NH THÁI, GÂY HẠI VÀ PHƢƠNG THỨC PHÁT TÁN

1. Đặc đim nh thái

Rệp sáp bột hồng  Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero (Pseudococcidae: He-miptera) đã gây hại nặng n  nhiều vùng trồng sắn lớn trên thếgiới.  Việt Nam, trong vài năm gần đây rệp sáp bột hồng xâm nhập gây hại sắn  một số tỉnh vùng miền Đông Nam bộ. Đến nay chúng đã xuất hiện  mtsố tỉnh min Trung và phía Bắc qua con đường vn chuyển hom giống.

Trng rệp sáp bột hồng hình ô-van thuôn i, lúc mới đẻ màu trong hơi ng, sau chuyển thành màu vàng nhạt. Trng dài 0,3-0,75mm, rng0,15-0,3mm. Trng đơn nm trong các túi trng bao ph kín bằng lông mịn  nm  điểm cuối phía sau của trưởng thành cái.

Rp non hình ô-van, trải qua 3 tuổi, rp tuổi 1 u vàng nhạt có 6 đốt u đầu, dchuyển nhanh nhn; các tuổi tiếp theo kích thưc cơ th tăng dần vàkh ng di chuyển chậm dần. Rp non đy sc dài 1,1- 2,6 mm rng 0,5- 1,4 mm, râu đu có 9 đt.

Rệp trưởng thành ng  dạng hình ô-van, màu hồng  bao phủ bởi lớp sáp bột màu trng, mắt p lồi, chân phát triển. Kích thước rệp trưởngthành dài 1,1- 2,6 mm rng 0,5- 1,4 mm. Các đốt của  thể rệp sáp hồng rất  ràng, xung quanh mép thân  phn cuối bụng mang các tua sáp trng rấtngắn. Râu đầu thưng  9 đốt.

3. Phát sinh phát trin  gây hại

 điều kiện nhiệt độ môi trường khoảng 28oC, thời gian phát trin từ trng đến trưởng thành đẻ trng khoảng 33 ngày (vòng đời). Mỗi con trưởngthành cái có thể đẻ 300-500 trng.

Rệp sáp bột hồng hại sắn phát sinh phát triển mnh trong các tháng mùa khô và các tháng  lượng mưa thấp (<30 mm).

Rệp sáp bột hồng sống cộng sinh với một s loài kiến   thể y lan nhờ kiến; Cũng n một s loài rệp sáp giả khác, rệp sáp bt hồngcó khả năng sinh sản đơn tính, trưởng thành cái không cần giao phối vẫn  thể đẻ trng  trng vẫn nở thành con

Rệp sáp bột hồng tn công đỉnh sinh tởng của cây sắn, hút nha câgây hiện tượng chùn ngọn. Ngn chính bị gây hại dẫn đến cây sắn bị lùn.Trên lá, rệp bám ở mặt sau lá, gây hại làm các  sắn bị xoăn, biến vàng. Bị nhim với mật độ cao,  cây sắn khô giòn,  thể bị rụng toàn b lá, làm giảmnăng suất củ sn tới trên 80%.

4. Cây  chủ

Ngoài  chủ chính  cây sắn, rệp sáp bột hồng còn được phát hin thy gây hại trên cây cao su, cây trạng nguyên, cây nam sâm, cói lác  câybái chổi (bái nhọn).

5. Phương thức phát tán

Rệp sáp bột hng  thể tồn tại trên tất cả c bộ phận của cây sắn (gốc, thân, lá, đỉnh sinh trưởng), rệp mới n dễ ng bị cuốn theo gió.

Rp p bột hng lây lan qua hom ging, phát n nh gió, kiến, trôi theo ngunưc, bám dính trên cơ th động vt, ngưi, công cụ lao động, phươngtiện vận chuyn.

IV. BIN PHÁP PHÒNG CHNG

Rệp sáp bột hồng mới xuất hiện gây hại  nước ta khoảng 2 năm trở lại đây nên chưa  các kết quả nghiên cu đđ về chúng. Tuy nhiên, đểhạn chế tác hại của chúng, Cục Bo vệ thc vật yêu cầu các Chi cục Bảo vệ thc vật tỉnh, thành ph có trồng sắn, thc hiện và chỉ đạo ng dân ápdụng các biện pháp phòng chống theo quan đim quản  dịch hại tổng hợp (IPM) như sau:

- Thường xuyên điều tra các khu vc trồng sn để phát hiện kịp thời và theo dõi diễn biến của rệp sáp bột hồng trên các ruộng sắn. Khoanh vùngdiện tích sắn bị nhim và chỉ đạo thc hiện các biện pháp phòng chng phù hp.

- Đối vi nhng ng rp sáp bột hng mới xâm nhập o địa phương (các  dịch ban đu), áp dụng biện pháp tiêu hy, vic tiêu hy thc hiện theovăn bản hưng dẫtiêu hy s 1235/BVTV-QLSVGHR, ngày 13/7/2012 của Cục Bo vệ thc vật.

- Đối với nhng vùng đã bị rệp sáp bột hồng đã lây lan rng cần áp dụng các biện pháp phòng trừ sau:

a. Biện pháp canh c:

- Khi làm đất trng sắn cần phải tiêu hy triệt để tàn dư cây sắn, cây ký chủ phụ của rệp sáp bột hồng.

- Chọn hom giống không bị nhim rệp sáp bột hồng để trồng, phải xử  hom giống trước khi trồng (xem cách xử lý hom giống  mc c trang sau).

- Chăm sóc tốt để cây sắn sinh trưởng phát triển nhanh, tăng sc chống chịu dịch hại.

- Trồng sắn với mật đ hợp lý: Đất tốt, khoảng cách hàng  hàng 1,0m; cây cách cây: 0,8m (10.000 hom/ha); đất trung bình trồng khoảng cách1,1m x 0,8m (11.000 hom/ha); Đất nghèo dinh dưỡng trng khong cách 1m x 0,7m (14.000 hom/ha).

- Bón phân đy đ, cân đối để cây sắn sinh trưởng phát triển khỏe mnh tăng khả năng chng chu rp. Bón lót 5  7 tấn phân chuồng hoc từ1,0  1,5 tấn phân hu cơ vi sinh + 240kg phân lân super + 500-1000kg vôi bột/ha để ng năng suất  ổn định độ p của đất. Bón thúc, lượng phân vôcơ thích hợp cho đất trng sn là: Đất tốt bón 40N + 80 K2O (tương đương 90kg đm urê + 130kg kaliclorua) cho 1 ha; Đất trung bình bón: 60N + 80-100 K2O (tương đương 135kg đạm u + 130-170kg kaliclorua) cho 1 ha; Đất xấu bón: 80-120N + 80-120 K2O (tương đương 180-270kg đm urê + 130-200kg kaliclorua) cho 1 ha;

- Thường xuyên v sinh ruộng sắn, diệt sạch cỏ dại, cây  chủ phụ để không có nơi  trú của rệp.

- Luân canh cây sắn với các cây trng khác như: đậu, lúa nước,  để gim nguy  xuất hiện gây hại của rệp sáp bột hng.

b. Biện pháp sinh học

- Nhân nuôi  phóng thích ra đồng ruộng ong  sinh Anagyrus lopezi De Santis hoặc Epidiocarsis lopezi De Santis để kiểm soát rệp sáp bthng hại sắn.

- Bảo vệ  lợi dụng các loài côn trùng bắt mi ăn thịt trong tự nhiên như bọ rùa, bọ cánh gân, bọ xít đ, ... để kim soát rệp sáp bột hng.

- Đánh giá, chọn nhng giống sn kháng hoặc chống chu rệp sáp bột hồng, đm bảo năng suất  cht lượng để đưa vào trồng thay thế các giốngsắn nhim.

c. Biện pháp hóa học

- Trước khi trồng phải xử  hom giống bằng cách ngâm trong dung dịch nước thuốc 30 phút trước khi trồng. Sử dụng các thuốc trừ sâu  hoạt chtThiamethoxam, Imidacloprid (pha 4 gram thuc trong 20 lít nước) hoặc Dinotefuran (pha 40 gram trong 20 lít nước).

- Khi phát hiện rp sáp bột hồng hại sắn trên đồng ruộng trong điều kiện thi tiết khô, nắng nóng, mật số thiên địch trên đồng ruộng thp thìphi tổ chc phun trừ rệp sáp bột hồng trêdiện tích sắn bị nhim và diện tích liền kề bao quanh trong phạm vi tối thiểu 30m bằng các thuốc trừ sâu gốc Thiamethoxam hàm lượng hoạt chất 350g/l dạng thành phm SC; gốc Imidacloprid hàm lượng hoạt chất 25% W/W, dng thành phm WP; gốcNitenpiram hàm lưng hoạt chất 50% W/W, dạng thành phm WP; gốc Dinotefuran hàm lượng hoạt chất 20% W/W, dạng thành phm WP. Sử dụng theonồng độ khuyến cáo và phun với lượng dung dịch nước thuốc đã pha là 600 lít/ha;

 thể phối hợp với du khoáng để ng hiệu quả của thuốc; Phun thuốc hóa học phải theo nguyên tắc 4 đúng  đm bảo thời gian cách ly theokhuyến cáo trên bao bì.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chi cục Bảo vệ thc vật các tỉnh, thành ph trc thuộc Trung ương  trách nhim tổ chc triển khai, hướng dẫn các tổ chc,  nhân  trồngsắn áp dụng các biện pháp k thuật phòng chống rp sáp bột hồng.

Trong quá trình thc hiện nếu có vấn đề phát sinh cần báo cáo kịp thời về Cục Bảo vệ thc vật để ng phối hp giải quyết.

Cục Bảo vệ thực vật

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top