Liên kết website

Bao bì sài gòn

 

Phần mềm tra cứu thuốc BVTV

Thống kê truy cập

05429048
Hôm nayHôm nay877
Hôm quaHôm qua5226
Tháng nàyTháng này60001
Tổng cộngTổng cộng5429048

STT

Tên văn bản

Số ký hiệu

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Thời gian

Ngày ban hành

Thời gian có hiệu lực

Còn hiệu lực một phần hoặc toàn bộ

I

Lĩnh vực khuyến nông

 

 

 

 

1

Nghị định

Số 83/2018/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định về khuyến nông

24/5/2018

10/7/2018

Còn hiệu lực

2

Thông tư

Số 75/2019/TT-BTC

Bộ Tài chính

Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông

4/11/2019

20/12/2019

Còn hiệu lực

3

Thông tư

Số 18/2020/TT-BNNPTNT

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng

28/12/2020

26/02/2021

Còn hiệu lực

4

Quyết định

Số 726/QĐ-BNN-KN

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật khuyến nông trung ương

24/02/2022

24/2/2022

Còn hiệu lực

5

Quyết định

Số 773/QĐ-BNN-KN

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật khuyến nông trung ương

6/3/2023

6/3/2023

Còn hiệu lực

6

Nghị quyết

Số 186/2020/NQ-HĐND

HĐND

Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương

15/7/2020

25/7/2020

Còn hiệu lực

7

Quyết định

Số 991/QĐ-UBND

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ban hành danh mục giống cây nông lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thủy sản và quy mô dự án thực hiện chính sách phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

17/5/2023

 

Còn hiệu lực

8

Quyết định

Số 16/QĐ-UBND

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

21/2/2023

01/3/2023

Còn hiệu lực

II

Lĩnh vực nước sạch và VSMT nông thôn

 

 

 

1

Nghị định

Số 43/2022/NĐ-CP

Chính phủ

Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

24/6/2022

8/8/2022

Còn hiệu lực

2

Quyết định

Số 1566/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt chương trình quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025

9/8/2016

9/8/2016

Còn hiệu lực

3

Quyết định

Số 1978/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

24/11/2021

24/11/2021

Còn hiệu lực

4

Thông tư

số 44/2021/TT-BTC

Bộ Tài chính

Quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt

18/6/2021

5/8/2021

Còn hiệu lực

5

Thông tư

Số 73/2022/TT-BTC

Bộ Tài chính

Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

15/12/2022

01/01/2023

Còn hiệu lực

6

Thông tư

Số 23/TT-BNNPTNT

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn

29/12/2022

28/2/2023

Còn hiệu lực

7

Nghị quyết

Số 205/NQ-HĐND

HĐND

Về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung giai đoạn 2023-2028

12/7/2023

22/7/2023

Còn hiệu lực

8

Quyết định

Số 47/2023/QĐ-UBND

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

18/8/2023

5/9/2023

Còn hiệu lực

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Tất Dương - Giám đốc Trung tâm

Top