Trong những năm qua, công tác khuyến nông đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ khuyến nông chưa thực sự đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thực tế sản xuất. Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật nhìn chung còn hạn chế. Phương pháp tập huấn chủ yếu theo phương pháp thuyết trình, còn nặng về lý thuyết…Trước thực tiễn đó, những công chức, viên chức tại Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng được Dự án Recoftc trang bị những kiến thức và các kỹ năng, đã từng bước đổi mới tư duy và phương pháp giảng dạy trong thực tế. Nếu như trước đây, những năm 2012 trở về trước, công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân chỉ giới hạn thuyết trình thì giờ kỹ năng giảng dạy và vận dụng linh hoạt các phương pháp đã được thực hiện như: Phương pháp tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng, phương pháp thúc đẩy nhóm tham gia, phương pháp dạy nông dân thực hành ngoài hiện trường (FFS), phương pháp tập huấn cho người lớn tuổi….với mỗi phương pháp, các học viên được hướng dẫnthực hành nhuần nhuyễn các vai đóng của mình như lúc là thúc đẩy viên, tập huấn viên, lúc là quan sát viên hoặc giảng viên…. thực hành lồng ghép các kỹ năng lắng nghe, kỹ năng quan sát, kỹ năng đặt câu hỏi, dò hỏi, kỹ năng diễn giải, dẫn dắt, kỹ năng thiết kế và tổ chức các cuộc họp. Thái đ của các vai đóng đều dựa trên nền tảng sư quan tâm, đồng cảm, tôn trọng và có lòng tin….Các công cụ phục vụ cho tập huấn, hội thảo, tọa đàm… được trình bày và giới thiệu cho học viên thực hành, làm mẫu, đóng vai… đã khuyến khích được sự tham gia của học viên tham gia trong quá trình thảo luận và trao đổi, tạo không khí vui tươi, thoải mái khuyến khích sự suy nghĩ của học viên.

Sự thay đổi lớn nhất của Trung tâm Khuyến nông khi có cán bộ tham gia dự án Recoftc là sự thay đổi trong nhận thức và hành động. Từ nguồn ngân sách của đơn v và các hoạt động lồng ghép khác từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Khuyến nông đã xây dựng kế hoạch để các cá nhân được dự án Recoftc đào tạo vận dụng kiến thức, phương pháp và kỹ năng vào thực tiễn đào tạo, tập huấn TOT cho đội ngũ khuyến nông cơ sở cấp tỉnh, huyện, xã  và một số nông dân nòng cốt…Đến nay, đã tổ chức được 14 lớp tập huấn cho 390 học viên (256 nam, 135 nữ) với các nội dung về Biến đổi khí hậu, các biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu trong nông nghiệp; kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi… Trong thảo luận, học viên đã sử dụng kiến thức trải nghiệm vào các hoạt động lồng ghép giới trong REDD+ để tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng của địa phương. Các học viên cho rằng, những kiến thức học được tại lớp tập huấn sẽ giúp cho họ có cơ hội nâng cao năng lực trong hoạt động chuyên môn và bổ ích khi tiếp cận với cộng đồng. Với cách truyền đạt mới của giảng viên thu hút được sự tham gia của học viên trong thực hành các kỹ năng, phương pháp tiếp cận và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình làm việc với cộng đồng địa phương.

Bên cạnh đó, việc biên soạn tài liệu đã được các báo cáo viên của Trung tâm Khuyến nông chú trọng cho phù hợp với từng đối tượng chuyển giao. Đối với nông dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thì các tài liệu được biên soạn ngắn gọn, có nhiều hình ảnh minh họa, dễ hiểu, dễ nhớ. Đối với học viên là khuyến nông viên cơ sở thì tài liệu được biên soạn đầy đủ và chuyên sâu hơn. Nội dung tập huấn bám sát chuyên đề, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng được nhu cầu thực tế và giải quyết những bức xúc, mong muốn của học viên. Tùy theo nội dung và đối tượng tham gia tập huấn mà có thể lựa chọn các phương pháp tập huấn phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Cuối khóa tập huấn nên có bài thu hoạch hoặc kiểm tra nhanh nhằm giúp học viên hệ thống lại các kiến thức đã học và nhớ lâu hơn. Đồng thời, lấy ý kiến đánh giá khóa học bằng phiếu đánh giá của học viên để rút kinh nghiệm cho các lớp tập huấn tiếp theo.

Việc tập huấn chuyển giao các kỹ năng đã được dự án đào tạo cho lực lượng khuyến nông các cấp, giúp họ nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ giao tiếp với nông dân, mạnh dạn, tư tin hơn trong các buổi họp thúc đẩy, chủ động trong sinh hoạt cng đồng và khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp ở địa phương, đồng thời vận dụng các phương pháp một cách linh hoạt trong các vai trò của mình khi tiếp cận với cộng đồng.

Có thể nói, đội ngũ ToT tại Trung tâm Khuyến nông được dự án Recoftc đào tạo trong thời gian qua đã đem lại một luồng gió mới cho các hoạt động khuyến nông, nhất là nâng cao chất lượng công tác tập huấn chuyển giao kỹ thuật, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền…Đặc biệt là đổi mới nội dung và phương pháp tiếp cận khuyến nông có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của địa phương./.

Bồng Sơn – Văn Phương (TTKN Lâm Đồng)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top