Trong năm 2014, Trung tâm Khuyến nông đã bám sát định hướng phát triển của ngành, của tỉnh, ngay từ đầu năm công tác đào tạo, tập huấn đã gắn bồi dưỡng về phương pháp, nghiệp vụ khuyến nông, kiến thức về kinh tế - xã hội với kiến thức chuyên môn kỹ thuật và định hướng thị trường.

Về đào tạo tập huấn: Trong năm 2014, Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 78 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 2.014 lượt người; 52 cuộc hội thảo chuyên đề, sơ kết, tổng kết… cho 3.744 lượt người tham dự. Đặc biệt trong các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật năm 2014 cho hội viên của Hội Cựu Chiến binh (5 lớp), Hội Nông dân (5 lớp); Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho bà con nông dân xã nghèo Lộc Bắc - huyện Bảo Lâm; Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp về chuyên đề “Phát triển rừng bền vững thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu”. Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức 04 lớp tập huấn từ nguồn vốn Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho 116 người tham gia với nội dung bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật cho nông dân chủ chốt, tập huấn TOT về nghiệp vụ khuyến nông và kỹ thuật chuyên ngành. Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông tổ chức 01 chuyến tham quan, học tập ngoài tỉnh cho 28 cán bộ thuộc các đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung tâm Nông nghiệp các huyện, thành phố đi các tỉnh phía Bắc.

Về Thông tin tuyên truyền: Đã xuất bản 7.200 cuốn Bản tin khuyến nông, phối hợp thực hiện 11 chuyên mục trả lời bạn nghe đài, đăng tải nội dung lên Website khuyến nông với tổng số 403 tin, bài. Trong đó Bản tin khuyến nông 117 tin, bài; Website khuyến nông 96 tin bài viết và 190 tin bài sưu tầm. Công tác thông tin tuyên truyền đã và đang thu hút cộng tác viên tham gia viết tin bài nên hình thức và nội dung phong phú, chất lượng tin bài được nâng cao và ngày càng đáp ứng về tính kịp thời, thiết thực với bạn đọc và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện 01 Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề Phát triển rừng bền vững thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu với 241 đại biểu đến từ các Trường Đại học, các Viện, các tỉnh bạn và đại biểu trên địa bàn tỉnh Lâm đồng. Thông qua Diễn đàn đã cung cấp cho các đại biểu nhiều thông tin về biến đổi khí hậu; các giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông lâm nghiệp, các tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông lâm nghiệp, từ đó giúp bà con có ý thức trong việc quản lý, bảo vệ  rừng hướng tới sản xuất rừng bền vững để thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp, giúp họ có ý thức hơn trong công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Với những kết quả đạt được như trên, để công tác đào tạo tập huấn, thông tin truyên truyền năm 2015 thật sự mang lại hiệu quả, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng xác định: tiếp tục đổi mới toàn diện về cách tiếp cận, nội dung, phương pháp chuyển giao, để nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ khuyến nông. Cụ thể:

- Đối với hoạt động đào tạo, tập huấn: Đổi mới công tác đào tạo huấn luyện theo hướng tập huấn khuyến nông gắn với mô hình trình diễn khuyến nông, mô hình sản xuất hiệu quả, tăng thời lượng thực hành, tham quan thực tế, áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và tập huấn khuyến nông; Tăng cường và đẩy mạnh công tác chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới cho bà con nông dân vùng sản xuất hàng hóa chủ lực và vùng chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi mới (tái cơ cấu nông nghiệp). Việc tập huấn gắn liền với hiện trường theo hướng chỉ việc cầm tay và theo chu kỳ sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi; tăng cường tập huấn về sản xuất theo định hướng thị trường, chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; Chú trọng bồi dưỡng toàn diện cả kiến thức chuyên môn, phương pháp, kỹ năng hoạt động khuyến nông và kỹ năng phát triển cộng đồng để nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ khuyến nông viên cơ sở nhất là khuyến nông viên xã; Tăng cường sự phối hợp, hợp tác giữa khuyến nông Nhà nước và khuyến nông ngoài Nhà nước để thực hiện các chương trình đào tạo theo hình thức hợp tác công tư (PPP) để chia sẻ phương pháp, kinh nghiệm và huy động nguồn lực đầu tư cho khuyến nông.

- Đối với hoạt động thông tin, truyền thông khuyến nông: Đẩy mạnh tuyên truyền khuyến nông qua truyền hình, phát thanh, tăng cường tọa đàm, tư vấn trực tiếp trên đài truyền hình, truyền thanh, internet, điện thoại để nông dân có điều kiện tương tác trực tiếp với các nhà quản lý, chuyên gia kỹ thuật và các doanh nghiệp liên quan; Nâng cao chất lượng Bản tin Khuyến nông và trang website Khuyến nông Lâm Đồng theo hướng chuyên nghiệp, tính cập nhật và tính thực tiễn phù hợp với đối tượng sử dụng. Nội dung tin, bài cần bám sát các chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các chương trình trọng tâm của tỉnh, ngành và các vấn đề nóng hổi của các vùng sản xuất tại từng thời điểm và từng vùng trong tỉnh; cập nhật về cơ chế chính sách của ngành, về khoa học công nghệ và thị trường; chú trọng phát hiện các nhân tố mới, gương điển hình trong sản xuất thực tiễn cần nhân rộng, tích cực và chủ cập nhật các thông tin về các tiến bộ khoa học công nghệ mới để lựa chọn và khuyến cáo, thúc dẩy ứng dụng những kỹ thuật, công nghệ phù hợp, khả thi để tạo sự chuyển biến mạnh trong sản xuất các hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; thu thập và tài liệu hóa các cơ sở cung ứng giống, vật tư tin cậy trên địa bàn tỉnh để giới thiệu cho người sản xuất khi họ có nhu cầu.

Phát huy các kết quả đã đạt được những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo huấn luyện, thông tin tuyên truyền mà ngành Nông nghiệp đã giao năm 2015, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nông dân, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bùi Hằng – TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top