Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã bám sát các chủ trương định hướng của ngành, của tỉnh để triển khai thực hiện các chương trình, dự án, mô hình khuyến nông tập trung vào các đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ lực, thế mạnh của tỉnh như: rau, hoa, chè, cà phê, bò sữa, cá nước lạnh... nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Năm 2014, từ nguồn vốn của trung ương và địa phương, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã triển khai thực hiện nhiều mô hình khuyến nông mang lại hiệu quả rõ nét, cụ thể như sau:

- Mô hình trồng ớt ngọt an toàn trên giá thể, thực hiện tại thành phố Đà Lạt (quy mô 0,2 ha/02 hộ tham gia). Mục tiêu của mô hình là tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, có chất lượng cao, cách ly được nguồn bệnh phát sinh và lây nhiễm từ đất. Sử dụng đất canh tác tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao năng suất cây trồng, năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.

- Mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau theo hướng hữu cơ, triển khai tại thành phố Đà Lạt (quy mô 1 ha/5 hộ nông dân tham gia). Mục tiêu là hạn chế tối đa việc sử dụng phân hoá học và thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) hoá học, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người sản xuất, người tiêu dùng, bảo vệ môi trường sinh thái và sản xuất bền vững. Tạo ra mô hình liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với giá bán cao và ổn định, gắn kết cộng đồng và trách nhiệm giữa các bên tham gia.

- Mô hình sản xuất cà phê chè bền vững được cấp giấy chứng nhận triển khai tại thành phố Đà Lạt và huyện Lâm Hà (quy mô 30 ha).

- Mô hình sản xuất cà phê chè bền vững theo hướng bán hữu cơ khép kín, thực hiện tại thành phố Đà Lạt (quy mô 10 ha/12 hộ tham gia). Với mục tiêu sản xuất cà phê chè chất lượng cao từ khâu giống, chăm sóc, đến khâu thu hoạch, gắn trách nhiệm người sản xuất với chất lượng sản phẩm. Hạn chế tối đa việc sử dụng phân hoá học, thuốc bảo vệ thực vật hoá học, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển cà phê bền vững theo hướng bán hữu cơ, nâng cao năng suất, chất lượng cà phê chè, tạo tiền đề cho việc cấp giấy chứng nhận sản xuất cà phê chè hữu cơ.

- Mô hình xây dựng vườn cà phê vối mẫu được chọn lọc trong dân, thực hiện tại các huyện Bảo Lâm và Lâm Hà (quy mô 0,5 ha/02 hộ tham gia). Mục tiêu là tuyển chọn các dòng cà phê vối tại các vùng sản xuất cà phê trọng điểm phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương, có năng suất cao, chất lượng tốt và có khả năng kháng sâu bệnh. Khuyến cáo các dòng cà phê có triển vọng cho người sản xuất để ứng dụng nhân rộng, trình diễn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật đồng bộ từ khâu giống, kỹ thuật ghép, trồng, chăm sóc, bón phân, tưới nước, tạo hình tạo tán, phòng trừ sâu bệnh... đến khâu thu hái và bảo quản sản phẩm, gắn với phát triển sản xuất cà phê bền vững. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi giống cà phê, cải tạo diện tích cà phê năng suất thấp, kém hiệu quả... góp phần làm tăng năng suất và chất lượng cà phê của tỉnh Lâm Đồng.

- Mô hình phục tráng vườn cà phê vối cuối chu kỳ kinh doanh bằng tái canh luân phiên, được triển khai tại huyện Lâm Hà (quy mô 6 ha/14 hộ tham gia). Với mục đích tái canh luân phiên thành vườn mẫu cà phê có năng suất cao, chất lượng tốt. Xây dựng vườn giống đầu dòng gồm các dòng cà phê vối chủ lực có năng suất cao và phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương như TR4, TR9, TR11. Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật đồng bộ để ổn định năng suất, đảm bảo chất lượng cà phê và hạn chế sâu bệnh gây hại, đảm bảo thu nhập và ổn định cuộc sống của hộ gia đình tham gia thực hiện theo hình thức tái canh luân phiên.

- Mô hình trồng điều cao sản thích ứng với biến đổi khí hậu, triển khai tại 4 huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và Đam Rông (quy mô 12 ha/23 hộ tham gia). Mục tiêu là tạo vườn điều được trồng bằng các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, Áp dụng các biện pháp kỹ thuật đồng bộ trong canh tác cây điều. Thông qua mô hình để trình diễn giới thiệu các giống điều mới (AB 29, AB 05-08), thích ứng với biến đổi khí hậu, năng suất cao và ổn định do các giống này ra hoa nhiều đợt, ít bị ảnh hưởng của thời tiết đến năng suất vườn điều.

- Mô hình nuôi thử nghiệm lợn Hương theo hướng an toàn thực hiện tại huyện Đạ Huoai (25 con/5 hộ tham gia). Mục tiêu là phát triển thêm giống vật nuôi mới tại địa phương nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi. Cung cấp cho thị trường sản phẩm thịt đặc sản có chất lượng thơm ngon phục vụ nhu cầu tiêu dùng.

- Mô hình cải tạo đàn trâu, thực hiện tại huyện Đơn Dương (quy mô 03 con trâu đực giống/3 hộ tham gia), nhằm tuyển chọn và mua giống trâu đực ngoài tỉnh về để dần dần cải tạo đàn trâu thịt của địa phương đã bị thoái hoá. Nâng cao trọng lượng bình quân của nghé con được tạo ra từ mô hình, giúp tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi trâu của người dân.

- Mô hình máy vắt sữa bò, triển khai tại huyện Lâm Hà (quy mô 9 máy/9 hộ tham gia) nhằm trình diễn áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất chăn nuôi, giúp tiết kiệm công lao động, nâng cao năng suất sữa bò và tăng hiệu quả kinh tế.

- Mô hình nuôi lươn trong bể (quy mô 50m2/5 hộ tham gia) nhằm giới thiệu một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật nuôi lươn trong bể; giúp người dân chuyển đổi sang nuôi một loài thuỷ đặc sản với một hình thức nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân.

- Mô hình nuôi cá Chình trong ao đất thực hiện tại thành phố Bảo Lộc (quy mô 3.000m2/2 hộ tham gia) nhằm cung cấp cho người dân các kiến thức cơ bản về kỹ thuật nuôi cá Chình trong ao đất. Tạo cơ hội cho bà con lựa chọn nuôi một đối tượng thuỷ đặc sản có giá trị kinh tế cao.

- Mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng (đầu tư năm 2), triển khai tại huyện Đơn Dương và Di Linh (quy mô 500-700 ha/76 hộ tham gia). Thông qua mô hình nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức và năng lực của cộng đồng sống gần rừng về công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời xây dựng các mô hình trồng cây dây hương, cây mây,… nhằm cải thiện sinh kế cho người dân.

Thông qua kết quả các mô hình khuyến nông, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức các cuộc hội thảo tham quan đầu bờ để nông dân trao đổi kinh nghiệm, học tập, nhân rộng ra sản xuất.

Bên cạnh công tác xây dựng mô hình khuyến nông, trong năm 2014, Trung tâm Khuyến nông đã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho người dân, bao gồm một số nội dung chủ yếu như sau:

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho các nông hộ tham gia mô hình khuyến nông và người dân trong vùng: 22 lớp/856 lượt người tham dự;

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân: 10 lớp/345 lượt người tham dự;

- Tập huấn TOT về nghiệp vụ khuyến nông và kỹ thuật chuyên ngành: 4 lớp/120 lượt người tham dự;

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng khuyến nông viên cơ sở (thuộc Đề án Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng khuyến nông cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015): 5 lớp/175 người tham dự;

- Tập huấn cho cán bộ khuyến nông viên cơ sở thuộc kế hoạch khuyến nông giảm nghèo nhanh và bền vững tại các xã nghèo, thôn nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: 8 lớp/226 lượt người.

Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông còn triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền như: Duy trì trang web khuyến nông Lâm Đồng, xuất bản Bản tin Khuyến nông Lâm Đồng (2 tháng/số với số lượng 1.200 bản/số) nhằm kịp thời đăng tải và phản ánh các thông tin về chủ trương chính sách mới có liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thông tin về tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất và hoạt động khuyến nông, thông tin cập nhật hàng tuần về giá cả thị trường vật tư thiết yếu cho sản xuất và thông tin thị trường tiêu thụ về giá cả một số mặt hàng nông sản chủ yếu, giới thiệu các gương điển hình nông dân sản xuất giỏi...

Có thể khẳng định hoạt động khuyến nông trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến và đạt được một số kết quả quan trọng. Kết quả công tác đào tạo, tập huấn và xây dựng mô hình khuyến nông để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân đã từng bước giúp cho nông dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

Nguyễn Minh Trường - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top