Trong 02 ngày 14 - 15/9/2021, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức lớp tập huấn “Quản lý dự án khuyến nông cho chủ nhiệm và cán bộ dự án” theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của gần 100 điểm cầu là cán bộ trong hệ thống Khuyến nông trên toàn quốc và một số đơn vị tham gia triển khai hoạt động các đề tài và dự án khuyến nông.

Trước bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi hoạt động của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động của hệ thống Khuyến nông, đòi hỏi hệ thống Khuyến nông phải có sự thay đổi để phù hợp và thích ứng với tình hình hiện tại, để tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Sự đổi mới về hình thức tập huấn lần này có nhiều lợi thế, tích cực. Người được tập huấn trực tuyến không phải mất thời gian đi lại, đồng thời cập nhật thêm kiến thức về phương pháp và cách áp dụng trong việc thực hiện các chương trình dự án theo sự hướng dẫn của các chuyên gia đầu ngành trong hệ thống Khuyến nông. Hơn nữa, tính hiệu quả rất cao do chương trình thiết kế rất chặt chẽ, khoa học. Bắt buộc người tham gia phải tham gia đầy đủ, tham gia hết các chuyên đề, hiểu và đạt được kết quả tốt để áp dụng vào việc thực hiện các đề tài, dự án Khuyến nông đang thực hiện.

Tham gia lớp tập huấn, học viên được trang bị và cập nhật mới các nội dung về: Hướng dẫn đăng ký dự án và quy trình thẩm định phê duyệt dự án; Xây dựng thuyết minh dự án khuyến nông Trung ương và xây dựng kế hoạch dự án hàng năm; Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu, quản lý tài chính dự án khuyến nông Trung ương

Có thể nói, ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến hiện nay là rất cần thiết đối với hệ thống Khuyến nông để tiếp tục triển khai hoạt động Khuyến nông thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19. Lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ chủ nhiệm, quản lý dự án Khuyến nông nắm rõ các thủ tục và phương thức tiến hành trong việc thực hiện các đề tài, dự án một cách kịp thời. Đó là tiền đề để các cán bộ quản lý đề tài và dự án áp dụng sau này một cách hiệu quả.

Phạm Thanh Sơn - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top