Nhằm nâng cao kiến thức về khuyến nông, một số chính sách khuyến nông hiện hành cho cán bộ khuyến nông; bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng khuyến nông, từ ngày 22-27/8, tại TP. Nha Trang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến nông cơ bản cho cán bộ khuyến nông dưới 5 năm kinh nghiệm”.

Tham gia lớp tập huấn là cán bộ khuyến nông trẻ đến từ các Trung tâm Khuyến nông, Trạm Khuyến nông hoặc Trung tâm Nông nghiệp các huyện, thành phố vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Học viên tham dự lớp tập huấn tại hiện trường

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên giới thiệu một số chính sách mới về khuyến nông; trang bị một số phương pháp, kỹ năng tập huấn khuyến nông; phương pháp lập kế hoạch bài giảng... Bên cạnh đó, các học viên còn được tham dự một lớp tập huấn tại hiện trường (FFS) do Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa tổ chức, qua đó giúp học viên quan sát cách thức tổ chức một lớp học hiện trường như thế nào để đạt hiệu quả. Từ đó, giúp cho các học viên là các cán bộ khuyến nông trẻ trau dồi các phương pháp và tiếp cận được các kỹ năng để sau này thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ khuyến nông tại địa phương./.

Văn Thọ - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top