Nhằm mục đích bồi dưỡng cho khuyến nông viên cấp xã và cộng tác viên khuyến nông các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 09 - 11/8/2017, tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn về “Ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản sau thu hoạch hoa cắt cành”. Tham dự lớp tập huấn có 29/30 học viên là khuyến nông viên và cộng tác viên khuyến nông các huyện, thành phố: Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và Lâm Hà.

Nội dung lớp tập huấn tập trung vào: Các bước xử lý hoa cắt cành sau thu hoạch; Các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ và chất lượng của hoa cắt cành; Các bước bảo quản sau thu hoạch; Phương pháp bảo quản một số loại hoa sau thu hoạch chủ lực tại Lâm Đồng. Các học viên tham gia lớp tập huấn được giảng viên của Khoa Nông lâm - Trường Đại học Đà Lạt có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo quản hoa cắt cành giảng dạy nên các học viên rất phấn khởi và thúc đẩy được sự trao đổi, thảo luận trực tiếp giữa giảng viên và học viên.

Qua 03 ngày tập huấn, các học viên đã tiếp thu được những kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến hoa cắt cành để có các phương pháp bảo quản hoa cắt cành tốt nhất và đặc biệt là phương pháp bảo quản một số loại hoa sau thu hoạch chủ lực tại Lâm Đồng, tham quan thực tế việc thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch hoa cắt cành tại Công ty Đà Lạt Hasfarm. Đa số các học viên rất phấn khởi và đánh giá nội dung lớp tập huấn, tham quan thực tế rất tốt và phù hợp với nhu cầu của thực tế sản xuất hoa hiện nay để tăng giá trị cho sản phẩm và nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác.

Bùi Hằng - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top