Nhằm nâng cao kiến thức cho lực lượng khuyến nông viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng về tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp, trong thời gian từ ngày 11/7 - 20/7/2017, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng khuyến nông viên cơ sở tại 02 huyện Đạ Huoai và Lâm Hà.

Tham gia lớp tập huấn có 89/94 học viên tham dự. Đối tượng gồm khuyến nông viên cấp xã, thị trấn và cộng tác viên khuyến nông tại các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà và Đam Rông. Lớp tập huấn tập trung vào các nội dung chính như: Chủ trương chính sách về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững, hiện đại; Kỹ thuật ủ thức ăn chăn nuôi bằng men vi sinh hoạt tính; Kỹ thuật sản xuất lúa cải tiến (SRI) và ứng dụng chế phẩm sinh học Pito-Biomix RR, chế phẩm khử H2S xử lý gốc rạ tại mặt ruộng thành phân bón hữu cơ và Kỹ thuật sản xuất hồ tiêu bền vững theo chuỗi giá trị. Các học viên tham gia tập huấn được trang bị kiến thức về lý thuyết, kết hợp với thực hành tại hiện trường nên đa số các học viên đã tiếp nhận được kiến thức mà giảng viên đã trình bày.

Thông qua lớp tập huấn giúp lực lượng khuyến nông viên cơ sở nâng cao kỹ năng vận dụng vào thực tế, đồng thời chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới đến bà con nông dân tại địa phương.

Xuân Duy - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top