(17/09/2021)
Trong 02 ngày 14 - 15/9/2021, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức lớp tập huấn “Quản lý dự án khuyến nông cho chủ nhiệm và cán bộ dự án” theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của gần 100 điểm cầu là cán bộ trong hệ thống Khuyến nông trên toàn quốc và một số đơn vị tham gia triển khai hoạt động các đề tài và dự án khuyến nông.
(09/11/2020)
Trong 02 ngày 05 - 06/11/2020, tại huyện Đạ Tẻh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lớp tập huấn về “Kỹ thuật trồng dứa xen trong vườn điều năng suất thấp”. Tham dự lớp tập huấn có 30 học viên là cán bộ khuyến nông, khuyến nông viên, nông dân 03 huyện phía Nam của tỉnh: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.
(03/11/2020)
Trong 02 ngày 29-30/10/2020, tại huyện Di Linh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn về “Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Mắc ca xen trong vườn cà phê”. Tham dự lớp tập huấn có 30 học viên là cán bộ khuyến nông, khuyến nông viên, nông dân các huyện: Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc.
(17/04/2020)
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2019 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 18/7/2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã chỉ đạo và giao Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện công tác cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn (Gọi tắt là Bộ chỉ số nước sạch nông thôn) trên địa bàn toàn tỉnh năm 2019.
(22/01/2020)
Trong không khí chào đón Xuân Canh Tý và ra sức thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tập thể viên chức Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.
(30/10/2017)
Từ ngày 23 đến ngày 25/10, tại hội trường Mặt trận các đoàn thể huyện Di Linh, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng phối hợp cùng Dự án VnSAT Lâm Đồng mở lớp tập huấn củng cố và phát triển chiến lược truyền thông cho 30 khuyến nông viên cơ sở thuộc 6 huyện: Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông.
(28/08/2017)
Nhằm nâng cao kiến thức về khuyến nông, một số chính sách khuyến nông hiện hành cho cán bộ khuyến nông; bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng khuyến nông, từ ngày 22-27/8, tại TP. Nha Trang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến nông cơ bản cho cán bộ khuyến nông dưới 5 năm kinh nghiệm”.
(28/08/2017)
Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 23 - 25/8/2017, tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn về “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, hoa”. Tham dự lớp tập huấn có 28/30 học viên là khuyến nông viên và cộng tác viên khuyến nông các huyện, thành phố: Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và Lâm Hà.
(21/08/2017)
Thực hiện kế hoạch khuyến nông năm 2017, trong tháng 7-8, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai 4 lớp tập huấn cho trên 160 cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh các xã  trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, Di Linh, Lâm Hà, Đức Trọng.
(14/08/2017)
Nhằm mục đích bồi dưỡng cho khuyến nông viên cấp xã và cộng tác viên khuyến nông các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 09 - 11/8/2017, tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn về “Ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản sau thu hoạch hoa cắt cành”. Tham dự lớp tập huấn có 29/30 học viên là khuyến nông viên và cộng tác viên khuyến nông các huyện, thành phố: Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và Lâm Hà.
(20/07/2017)
Nhằm nâng cao kiến thức cho lực lượng khuyến nông viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng về tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp, trong thời gian từ ngày 11/7 - 20/7/2017, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng khuyến nông viên cơ sở tại 02 huyện Đạ Huoai và Lâm Hà.
(09/05/2016)
UBND tỉnh vừa ban hành Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (QĐ Số 2777/QĐ-UBND ngày 24/12/2015). Mục tiêu cụ thể của Đề án đến năm 2020: Duy trì tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 5,5-6%/năm;
(05/05/2016)
Trong những năm qua, công tác khuyến nông đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
(05/05/2016)
Trong năm 2014, Trung tâm Khuyến nông đã bám sát định hướng phát triển của ngành, của tỉnh, ngay từ đầu năm công tác đào tạo, tập huấn đã gắn bồi dưỡng về phương pháp, nghiệp vụ khuyến nông, kiến thức về kinh tế - xã hội với kiến thức chuyên môn kỹ thuật và định hướng thị trường.
(05/05/2016)
Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã bám sát các chủ trương định hướng của ngành, của tỉnh để triển khai thực hiện các chương trình, dự án, mô hình khuyến nông tập trung vào các đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ lực, thế mạnh của tỉnh như: rau, hoa, chè, cà phê, bò sữa, cá nước lạnh... nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả sản xuất.
(05/05/2016)
UBND tỉnh vừa ban hành Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (QĐ Số 2777/QĐ-UBND ngày 24/12/2015). Mục tiêu cụ thể của Đề án đến năm 2020: Duy trì tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 5,5-6%/năm;

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top