(05/05/2016)
Nguyên tắc chung: Bón phân cho các loại cây trồng nói chung và cây cà phê nói riêng phải đảm bảo các nguyên tắc: Bón phân cân đối (đúng tỷ lệ). Bón phân kịp thời vụ (đúng lúc). Bón phân đúng cách. Bón phân đủ hàm lượng (đúng hàm lượng).
(05/05/2016)
Trong canh tác các loại cây trồng nói chung và cây cà phê nói riêng, khi có chế độ thâm canh càng cao thì các đối tượng sâu, bệnh hại càng có khả năng phát triển nhờ vào thức ăn dồi dào, sức chống chịu với điều kiện bất thuận của cây thấp; Các đối tượng sâu bệnh thường gây hại ở các thời điểm khác nhau và  cách gây hại cũng khác nhau, do đó cần phải nắm bắt được đặc điểm gây hại để có biện pháp phòng trừ thích hợp với từng đối tượng và bảo vệ được thiên địch.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top