Cây điều được trồng chủ yếu ở các địa bàn khó khăn của tỉnh Lâm Đồng, đã góp phần hỗ trợ tích cực giúp cải thiện đời sống nông dân ở các vùng nông thôn. Cây điều là cây công nghiệp, có giá trị phủ xanh đất trống đồi trọc, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, những năm gần đây sản xuất kinh doanh điều gặp nhiều khó khăn, thu nhập từ sản xuất điều chưa thật sự hấp dẫn đối với người trồng, cây điều bị cạnh tranh quyết liệt bởi một số cây trồng khác, trong đó có cây cao su, cây ăn quả dẫn đến diện tích điều giảm sút, người trồng điều ít quan tâm đầu tư chăm sóc. Sản lượng điều bị giảm, không đáp ứng đủ nhu cầu của các nhà máy chế biến, giá trị gia tăng trong xuất khẩu điều bị giảm; ngành sản xuất điều có nhiều khó khăn, chưa mang tính bền vững và do thời tiết biến đổi bất thường khiến năng suất điều giảm.

Nhằm giúp cho bà con nông dân đang canh tác điều già cỗi, năng suất thấp và kém hiệu quả, đa dạng thêm đối tượng cây trồng xen trong vườn điều. Trong năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã thực hiện mô hình “Trồng xen canh cây mít Thái và vú sữa Hoàng Kim trên đất trồng điều kém hiệu quả” tại xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên.

Mục tiêu của mô hình là trồng thay thế cây điều bị sâu bệnh và già cỗi kém hiệu quả bằng cây mít Thái và cây vú sữa Hoàng Kim để nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân; giới thiệu cho nông dân về mô hình trồng xen canh cây mít Thái và vú sữa Hoàng Kim trên vườn điều kém hiệu quả để học tập nhân rộng, góp phần định hướng và phát triển vùng chuyên canh, thâm canh cây mít Thái và cây vú sữa Hoàng Kim theo hướng hàng hóa ở tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Cát Tiên nói riêng. Khi tham gia mô hình, nông dân được Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng hỗ trợ 70% giống và vật tư, được tiến hành tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mít Thái và vú sữa Hoàng Kim trên đất trồng điều kém hiệu quả. Mô hình được triển khai cho 06 hộ tham gia với quy mô 06ha, mỗi ha trồng 40 cây vú sữa Hoàng Kim và 40 cây mít Thái xen trong vườn điều kém hiệu quả. Đến nay, cây mít Thái và cây vú sữa Hoàng Kim sinh trưởng và phát triển tốt, thích hợp với vùng đất của xã Nam Ninh nói riêng và của huyện Cát Tiên nói chung. Kết quả theo dõi cho thấy, các loại cây trồng xen ít bị sâu bệnh, sau 5 tháng trồng tỷ lệ sống đạt 98%, đường kính gốc đạt từ 2-3 cm và cao 1,5-1,7 mét. Bước đầu mô hình đã đạt được mục tiêu và các chỉ tiêu về kỹ thuật đã đề ra và góp phần đa dạng thêm đối tượng cây trồng xen cho vùng đất trồng điều của tỉnh.

Thanh Sơn - TTKN Lâm Đồng

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top