Lâm Đồng được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, đất đai, thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng nói chung và cây cà phê nói riêng. Với diện tích cà phê hiện nay trên toàn tỉnh khoảng 175.000ha, cây cà phê giữ vị trí hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế ở Lâm Đồng. Tuy vậy, hiệu quả sản xuất vẫn chưa thực sự ổn định và bền vững, chưa phát huy hết tiềm năng của điều kiện tự nhiên, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro trước biến động của thời tiết bất thuận do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây ra, chất lượng vườn cà phê và sản phẩm cà phê còn thấp, chi phí đầu tư cao và chưa chú ý đến môi trường, chuỗi giá trị từ khâu cung ứng vật tư đầu vào cho người sản xuất đến người thu mua, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm chưa được kết nối chặt chẽ và ổn định. Do đó, kỹ thuật canh tác cà phê cần phải được cải tiến theo hướng phát triển bền vững nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng sẵn có của địa phương và đáp ứng yêu cầu về chất lượng ngày càng cao của người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất mà vẫn đảm bảo được môi trường sinh thái và điều kiện xã hội.

Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Chương trình VnSAT) được thực hiện tại Lâm Đồng với mục tiêu thực hiện trên quy mô 16.500 ha, thu hút 15.000 hộ nông dân sản xuất cà phê tham gia. Dự án triển khai tại 08 huyện, thành phố (gồm 35 xã/phường/thị trấn) trên cây cà phê vối (Di Linh, Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, Đức Trọng, Đam Rông) và cà phê chè (Đà Lạt và Lạc Dương). Từ năm 2017 - 2020, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh thực hiện các mô hình sản xuất cà phê bền vững và đào tạo FFS cho nông dân về sản xuất cà phê bền vững. Qua 3 năm triển khai, đến nay đã đạt được nhiều kết quả, cụ thể:

Từ năm 2017 - 2019, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã thực hiện 107 mô hình với 80,45ha. Trước khi triển khai mô hình, Trung tâm tổ chức hội thảo triển khai mô hình sản xuất cà phê bền vững để giới thiệu về dự án và hướng dẫn các bước triển khai thực hiện mô hình cho các nông hộ tham gia. Qua các mô hình, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cà phê bền vững với các nội dung gồm: Kỹ thuật tưới nước, tỉa cành, tạo tán, quản lý dinh dưỡng, phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp và thu hoạch, bảo quản, chế biến cà phê cho các nông hộ tham gia mô hình. Hướng dẫn trực tiếp cho các nông hộ thực hiện mô hình tại đồng ruộng. Các nông hộ tham gia mô hình sản xuất cà phê bền vững thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, kết hợp với những kinh nghiệm tích luỹ trong thực tế sản xuất, các nông hộ thực hiện mô hình đã tiếp thu và thực hiện tốt kỹ thuật sản xuất cà phê bền vững theo các tiêu chí của dự án, đồng thời có ghi chép nhật ký mô hình đầy đủ từ nhật ký chăm sóc, phân bón, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu hái, bảo quản sau thu hoạch... Qua theo dõi mô hình, việc áp dụng quy trình sản xuất cà phê bền vững đã giúp bà con nông dân dần thay đổi tập quán trồng, chăm sóc và thâm canh trong sản xuất cà phê. Cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất trung bình hàng năm tăng 10-12% và tình hình sâu bệnh hại giảm hơn so với trước khi tham gia mô hình.

Cũng trong thời gian này, Trung tâm đã tổ chức 205 lớp tập huấn (chia làm 02 đợt tập huấn cho đối tượng mới và tập huấn lặp lại nâng cao cho đối tượng cũ), thu hút 12.323 học viên tham gia. Đối tượng tham gia tập huấn là bà con nông dân canh tác cà phê tại địa phương. Qua các lớp tập huấn, bà con nông dân được tiếp cận nhiều tiến bộ kỹ thuật mới, giảm sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Cây cà phê sinh trưởng và phát triển bền vững, tạo được cảnh quan, sinh thái trong vườn cà phê. Tập huấn kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp nông dân dễ dàng tiếp thu bài giảng thực tế tại các vườn mô hình, từ đó nắm bắt được kiến thức và áp dụng vào thực tế sản xuất tại gia đình.

Ngoài ra hàng năm, Trung tâm đã tổ chức các lớp tập huấn củng cố và phát triển chiến lược truyền thông, thu hút 83 học viên là khuyến nông viên, cán bộ Hội Nông dân, cán bộ hỗ trợ dự án... tại 35 xã/phường/thị trấn tại 08 huyện, thành phố tham gia dự án. Qua lớp tập huấn, đã giúp bồi dưỡng kỹ năng cho người làm công tác truyền thông về nông nghiệp trong các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tại địa phương nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ tại cơ sở, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến người dân về hiệu quả của chương trình VnSAT đang triển khai trên địa bàn.

Từ những kết quả trên, có thể khẳng định, chương trình VnSAT “Sản xuất cà phê bền vững” tại Lâm Đồng đã bước đầu góp phần tăng thu nhập cho nông dân và giảm tác động tiêu cực đến môi trường thông qua việc áp dụng các biện pháp canh tác cà phê bền vững. Trong năm 2020, Trung tâm tiếp tục phối hợp với Dự án VnSAT Lâm Đồng thực hiện 60 mô hình sản xuất cà phê bền vững cho các nông hộ có nhu cầu và đảm bảo các tiêu chí của dự án, đồng thời tiếp tục tổ chức 63 lớp tập huấn đào tạo FFS về sản xuất cà phê bền vững trên địa bàn 35 xã/phường thuộc vùng dự án.

Trần Văn Tuận - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top