Hiện nay cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0 hướng người nông dân đến phương thức sản xuất giải phóng sức lao động của con người, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt thì mục tiêu của nền nông nghiệp phải hướng đến là sản xuất bền vững, ít sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Để giúp nông dân tiếp cận với nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong thời gian qua, từ năm 2016-2017 Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã triển khai mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tưới tự động, chính xác trên cây trồng” với quy mô 08 hệ thống/ 08 hộ tham gia, trong đó tại Đà Lạt 04 hộ; Đức Trọng 01 hộ; Đơn Dương 03 hộ.

Hiện tại các mô hình đều hoạt động tốt và mang lại lợi ích cho các nông hộ. Giúp giảm công lao động, người nông dân ở bất kỳ đâu chỉ cần có điện thoại Smartphone và sóng điện thoại là có thể tưới cho cây trồng; Tiết kiệm chi phí đi lại, tiết kiệm nước tưới thông qua chức năng giám sát vi khí hậu nhà kính theo dõi các yếu tố trong nhà kính như nhiệt độ, ẩm độ, gửi dữ liệu cho hệ thống điều khiển trung tâm và cảnh báo cho người sử dụng nên tưới hoặc ngưng tưới, đồng thời phân tích nhu cầu nước tưới của cây trồng theo từng giai đoạn khác nhau và cảnh báo cho người sử dụng; Ngoài ra là ghi nhật ký đồng ruộng để truy nguyên nguồn gốc sản phẩm, khi chụp hình và ghi chú các hình ảnh, các hình ảnh sẽ tự động lưu vào hệ thống và truy xuất ra file giúp cho người sản xuất không cần ghi chép bằng tay vào sổ mà vẫn truy xuất nguồn gốc sản phẩm dễ dàng. Vì vậy, sử dụng hệ thống điều khiển tưới giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

Từ hiệu quả mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tưới tự động, chính xác trên cây trồng của Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã triển khai, nhằm giúp bà con nông dân địa phương tiếp cận được với công nghệ mới và nhân rộng mô hình, Trung tâm Nông nghiệp Đơn Dương trong năm 2018-2019 đã hỗ trợ nhân rộng mô hình với quy mô 34 hệ thống trên địa bàn huyện Đơn Dương, trong đó năm 2018 thực hiện 19 hệ thống/19 hộ, năm 2019 thực hiện 15 hệ thống/15 hộ tại các xã Ka Đô, Lạc Lâm, Lạc Xuân, Ka Đơn, D'Ran, Tu Tra, Thạnh Mỹ. Hiện nay các hệ thống đều hoạt động tốt, tiết kiệm chi phí sản xuất cho nông dân. Ngoài ra, Trung tâm Nông nghiệp Đơn Dương còn thực hiện thêm 06 hệ thống/06 hộ và Trung tâm Nông nghiệp Đà Lạt trong năm 2018-2019 cũng triển khai 02 hệ thống/02 hộ mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tưới và pha dinh dưỡng tự động giúp giảm công pha dinh dưỡng, tiết kiệm phân bón, tiết kiệm chi phí sản xuất cho nông hộ.

Hệ thống điều khiển tưới, pha chất dinh dưỡng tự động là một trong những công nghệ mới, góp phần hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp, tiếp cận với nền nông nghiệp 4.0 và ứng phó với biến đổi khí hậu, giải phóng sức lao động của con người và là nhu cầu cần thiết trong phát triển nông nghiệp hiện nay.

Nguyễn Thị Thùy - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top