Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 1.500 ha đất sản xuất khoai tây, với năng suất bình quân đạt khoảng 17 tấn/ha, tập trung chủ yếu tại TP. Đà Lạt, huyện Đơn Dương và một số vùng phụ cận khác. Các giống khoai tây chủ lực được đưa vào canh tác như: PO3, Atlantic, 07... Nông dân Lâm Đồng được tiếp cận các giải pháp kỹ thuật nhằm sản xuất khoai tây đạt năng suất cao, giảm thiểu sâu bệnh hại. Tuy nhiên, nông hộ chưa thể giải quyết được những khó khăn như điều kiện sản xuất do mưa kéo dài, sâu bệnh hại và cạnh tranh với khoai tây ngoại nhập, thị trường tiêu thụ.

Trước thực tế đó, ngành chức năng đã có nhiều giải pháp hợp tác nghiên cứu, chọn tạo những giống khoai tây chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh và nâng cao năng suất canh tác, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất khoai tây, liên kết tiêu thụ sản phẩm để đáp ứng được phần nào nỗi băn khoăn của nông hộ sản xuất khoai tây. Trong năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam) và Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng triển khai thực hiện mô hình: “Sản xuất khoai tây thương phẩm thuộc Dự án Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây năng suất, chất lượng cao liên kết với nhà máy chế biến tiêu thụ sản phẩm tại vùng Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Hồng” cho 150 hộ/25ha, tại xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương và xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Sử dụng giống khoai tây Atlantic và PO3, các nông hộ tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật để chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây thương phẩm nhằm tăng sản phẩm thu hoạch, giúp giảm rủi ro về giá cả thu mua, hạn chế sâu bệnh lây lan trên diện rộng, giảm chi phí nhân công chăm sóc trong từng giai đoạn,... Thúc đẩy phát triển nâng cao năng suất và chất lượng khoai tây bền vững, tạo được thế đứng trên thị trường, tạo ra hướng đi cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh cũng như ngành sản xuất khoai tây của Tỉnh.

Đối với mô hình của Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa triển khai tại xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương và xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt với quy mô 20ha. Sử dụng giống khoai tây Atlantic và PO3 cấp giống xác nhận. Thời gian xuống giống từ ngày 5 đến ngày 12/9/2019 tại xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương và từ ngày 6 đến ngày 14/9/2019 tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt. Hiện tại cây sinh trưởng, phát triển tốt, bắt đầu xuống củ (củ lớn và tạo vật chất trong củ), không bị nhiễm sâu, bệnh hại. Tất cả các ruộng sản xuất, tại thời điểm 50-60 ngày đều có tỷ lệ phủ luống đạt 100%. Dự kiến thời gian thu hoạch từ ngày 5 đến ngày 20/12/2019, năng suất khoai tây thương phẩm trong mô hình dự kiến đạt từ 25-30 tấn/ha, trong đó có một số nông hộ có thể đạt trên 30 tấn/ha.

Đối với mô hình của Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng thực hiện tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt với quy mô 05ha. Sử dụng giống khoai tây PO3, cấp giống xác nhận. Thời gian xuống giống từ ngày 29 đến ngày 31/8/ 2019, cây sinh trưởng, phát triển tốt, thời điểm 50-60 ngày mức độ phủ luống đạt 100%, không xuất hiện các triệu chứng bệnh héo xanh và virus trên đồng ruộng, bệnh mốc sương bị nhiễm nhẹ (khoảng 4%). Tuy nhiện, đã được kiểm soát hoàn toàn, không có cây khác lạ trong vườn sản xuất,… Năng suất khoai tây thương phẩm trong mô hình đạt 25,6 tấn/ha (tăng 6,6 tấn/ha so với sản xuất của các hộ không tham gia mô hình năng suất trung bình đạt 19 tấn/ha).

Trong thời gian triển khai mô hình, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa và Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức 03 lớp tập huấn trong mô hình với 150 lượt người tham dự và 03 lớp tập huấn ngoài mô hình với 98 lượt người tham dự. Tổ chức 01 hội nghị sơ kết với số lượng 50 lượt người tham dự và 01 cuộc hội nghị vùng với số lượng 100 lượt người tham dự. Thông qua các lớp tập huấn, đào tạo, hội nghị sơ kết, hội nghị vùng nhằm nhân rộng mô hình, tổng kết đánh giá kết quả xây dựng mô hình và thông qua hệ thống khuyến nông viên cơ sở, Hội Nông dân trên địa bàn triển khai dự án để quảng bá sản phẩm, phát triển nhân rộng mô hình. Mô hình sẽ được phát triển mở rộng trong thời gian tới, đã có một số xã xây dựng kế hoạch phát triển mở rộng mô hình trong năm 2019-2020. Ngoài ra, các nông hộ ngoài mô hình và một số địa phương lân cận, cán bộ tham dự hội nghị đã lấy giống về bảo quản giống cho sản xuất vụ sau.

Ngoài ra, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty Dịch vụ Thương mại Sản xuất Sao Cao Nguyên và Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến bao tiêu sản phẩm cho các nông hộ thực hiện mô hình với giá 11.000 đồng/kg (giống khoai tây PO3) và giá 9.000 đồng/kg (giống khoai tây Atlantic).

Mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm phù hợp với hướng sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết, nâng cao năng suất, chất lượng khoai tây. Năng suất khoai tây được ổn định, đồng thời mở rộng liên kết thị trường tiêu thụ, giá sản phẩm cao, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con nông dân sản xuất khoai tây. Thành công của mô hình đã góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, sức khoẻ cho người sản xuất và tiêu dùng, giảm ô nhiễm môi trường do ít sâu bệnh hại, ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật độc hại. Tạo nên nền nông nghiệp bền vững, thiết thực, đáp ứng nhu cầu của nông dân và được nông dân hưởng ứng nhiệt tình.

Quỳnh Châu - Trần Anh Thông

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top