Từ ngày 17-19/10/2018, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng phối hợp với Huyện Đoàn 02 huyện Đạ Huoai và Đạ Tẻh tổ chức 03 lớp “tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho Đoàn viên thanh niên”.

Lớp tập huấn kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm tại Đạ Tẻh

Các lớp tập huấn thu hút gần 120 đoàn viên thanh niên đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại địa bàn các xã thuộc 02 huyện có nhu cầu. Lớp tập huấn tập trung các nội dung chuyển giao về: Kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm (Đạ Tẻh) và Kỹ thuật trồng, chăm sóc vườn Điều bị sâu bệnh hại (Đạ Huoai và Đạ Tẻh).

Qua lớp tập huấn, các đoàn viên thanh niên nắm được các kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho cây điều và dâu tằm. Từ đó, áp dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn sản xuất tại gia đình.

Văn Thọ - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top