Với những lợi thế về đất đai, khí hậu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao được thị trấn Lạc Dương xác định tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với thương hiệu nông sản địa phương là một trong những chương trình trọng tâm và là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, thị trấn Lạc Dương hiện là địa phương đi đầu của huyện trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và đã đạt được những thành tựu nhất định.

Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, UBND thị trấn đã tập trung chỉ đạo ngành Nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ. Trong đó, tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cho năng suất cao, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Cụ thể là vận động nhân dân sử dụng các biện pháp tưới tiết kiệm như tưới nhỏ giọt, nhằm giảm 50 đến 70% lượng nước tưới và nhiên liệu. Những mô hình sản xuất với giống chất lượng cao, kỹ thuật canh tác tiên tiến đã được nông dân áp dụng một cách có hiệu quả. Đến nay, toàn thị trấn đã có 380 ha rau, hoa sản xuất trong nhà kính. Trên địa bàn thị trấn cũng đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tập trung như: Hoa hồng, Lily, Cát tường, Cẩm chướng, Cúc… Các biện pháp khoa học kỹ thuật được nông dân áp dụng một cách nghiêm ngặt, đúng quy trình từ đó đã góp phần tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Song song với việc đẩy mạnh sản xuất, thị trấn cũng tập trung thành lập các HTX, THT, chú trọng các mô hình liên kết trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người dân, hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn thị trấn hiện đã thành lập được 07 Tổ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau, hoa, cà phê. Nhờ áp dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật, sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, mà hiện nay, thu nhập bình quân trên 1 ha đất canh tác của bà con nông dân thị trấn Lạc Dương đạt từ 180 đến 200 triệu đồng/năm; thậm chí có những diện tích canh tác hoa cao cấp đạt từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm.

Có thể thấy việc phát triển nhanh diện tích trồng rau, hoa theo hướng nông nghiệp công nghệ cao là xu hướng tất yếu song đây là lĩnh vực vẫn còn mới, đòi hỏi kỹ thuật cao, nguồn vốn đầu tư lớn; trong khi đó thực tế đa số người dân còn thiếu vốn sản xuất, không có khả năng đầu tư, kênh tín dụng lại quá hẹp, chưa có cơ chế xác định giá trị cơ sở vật chất đầu tư trên đất để thế chấp vay vốn để đầu tư sản xuất. Mặt khác, hiện nay trên địa bàn thị trấn, chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đầu ra cho sản phẩm còn bấp bênh, tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa vẫn còn diễn ra. Để khắc phục tình trạng này, thời gian qua, thị trấn Lạc Dương đã tích cực điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế về khí hậu, đất đai, phát triển nông nghiệp thị trấn theo hướng hiện đại, bền vững, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như hệ thống điện sản xuất, thủy lợi trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất. Đồng thời khuyến khích người dân tham gia liên doanh, liên kết thành lập các Hợp tác xã để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hạn chế sản xuất nhỏ lẻ manh mún.

Ông Bùi Văn Thụy - Bí thư Đảng ủy thị trấn Lạc Dương cho biết:Trong nhiệm kỳ 2020-2025, giải pháp mà thị trấn Lạc Dương đề ra là: Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường; đồng thời triển khai thực hiện tốt quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh rau, hoa, cà phê Arabica, cây dược liệu gắn với công nghiệp chế biến và bảo quản sau thu hoạch. Bên cạnh đó, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; phấn đấu đến cuối năm 2025 chuyển diện tích 150 ha cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại có giá trị kinh tế cao trở thành cây đặc sản của địa phương. Song song với đó là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch, dịch vụ điểm đến chất lượng cao; đồng thời phối hợp xây dựng các Hợp tác xã, Doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản một cách ổn định như rau, hoa, dâu tây… Nhất là quản lý tốt các hộ kinh doanh, đóng gói hoa hồng, xây dựng thương hiệu hoa hồng Lang Biang và hình thành Hợp tác xã thương mại Hoa hồng Lang Biang, phấn đấu nâng cao giá trị sản xuất đạt từ 1,2 tỷ đồng/ha/năm trở lên, tăng gấp đôi so với hiện nay.

Phạm Phương - Trung tâm VH, TT và TT huyện Lạc Dương

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top