Thành phố Đà Lạt là địa phương có tiềm năng và lợi thế về tài nguyên đất đai, nguồn nước, nguồn nhân lực và điều kiện sinh thái phù hợp để sản xuất nông nghiệp với quy mô hàng hóa với các loại nông sản ưu thế so với các vùng khác như: rau, hoa (có nguồn gốc ôn đới và á nhiệt đới), chè, cà phê Arabica. Tuy diện tích sản xuất không lớn, nhưng thành phố đã thực hiện các giải pháp ứng dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị thương phẩm đối với những sản phẩm đặc thù có lợi thế cạnh tranh cao. Đến nay, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố là 6.730 ha, chiếm 62,9% trên tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Diện tích rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao là 5.265 ha (rau: 3.115 ha, dâu tây: 102 ha, atisô: 75 ha; diện tích hoa là 1.854 ha); diện tích ứng dụng công nghệ cao trên cây chè 210 ha, cà phê 1.374 ha.

Với những tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp công nghệ cao; trong thời gian qua, để tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu nông sản của thành phố Đà Lạt nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng nói chung, UBND thành phố giao Phòng Kinh tế tham mưu thực hiện công tác tạo lập, quản lý và phát triển các nhãn hiệu chứng nhận của Đà Lạt như: rau, hoa, cà phê, hồng, dâu tây. Đến nay 5 nhóm cây trồng được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận bảo hộ độc quyền trên phạm vi cả nước gồm: Rau Đà Lạt, Hoa Đà Lạt, Cà phê Arabica Đà Lạt, Hồng Đà Lạt và Dâu tây Đà Lạt. Để quản lý thương hiệu nông sản nói chung và thương hiệu “Đà Lạt- Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” nói riêng, UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND thành phố Đà Lạt là đầu mối quản lý phát triển thương hiệu.

Đồng thời, xây dựng các vùng nguyên liệu gắn với phát triển các cơ sở chế biến công nghiệp, đặc biệt là đối với các sản phẩm rau, hoa, cà phê, chè, hồng và dâu tây... để ngày càng nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập. Ưu tiên phát triển nhanh một số sản phẩm có giá trị kinh tế cao để tạo bước chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đẩy mạnh hình thức hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp…

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường nội tiêu và xuất khẩu đối với sản phẩm chủ lực mang nhãn hiệu chứng nhận tại Đà Lạt và một số vùng phụ cận huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương… công tác tạo lập nhãn hiệu chứng nhận đã được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung quan tâm thực hiện. Công tác thực hiện các quy trình thủ tục theo đúng yêu cầu đã hoàn tất và sản phẩm rau mang nhãn hiệu chứng nhận chỉ dẫn địa lý Đà Lạt đã được Cục Sở hữu Trí tuệ thẩm định, công nhận và cấp văn bằng chứng nhận bảo hộ trong phạm vị cả nước.

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh

Đối với sản phẩm rau Đà Lạt đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận năm 2008 cho sản phẩm rau Đà Lạt và vùng phụ cận.

Đối với sản phẩm hoa Đà Lạt đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận năm 2011, nhãn hiệu chứng nhận Hoa Đà Lạt hiện nay được áp dụng đối với 11 loại hoa chủ lực của thành phố, đó là: Địa lan, Cúc, Hồng, Cẩm chướng, Cát tường, Lay ơn, Lily, Đồng tiền, Hồng môn, Salem, Ngàn sao.

Đối với sản phẩm Cà phê Cầu Đất Đà Lạt đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận năm 2017, sản phẩm được chứng nhận bao gồm cà phê nhân, cà phê bột thuộc loại cà phê Arabica. Cấp thí điểm quyền sử dụng NHCN Cà phê Cầu Đất Đà Lạt cho 20 tổ chức, cá nhân sản xuất cà phê Arabica tiêu biểu trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Đối với sản phẩm Hồng Đà Lạt đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng vào ngày 15/5/2020, sản phẩm được chứng nhận bao gồm trái hồng tươi và trái hồng sấy khô. Cấp thí điểm quyền sử dụng NHCN Hồng Đà Lạt cho 16 tổ chức, cá nhân sản xuất Hồng trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Đối với sản phẩm Dâu tây Đà Lạt đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận năm 2018, sản phẩm được chứng nhận bao gồm trái Dâu tây tươi. Cấp thí điểm quyền sử dụng NHCN Dâu tây Đà Lạt cho 10 tổ chức, cá nhân sản xuất Dâu tây trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Dâu sạch công nghệ Nhật Bản Nam Anh Farm

Đối với Nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, UBND thành phố Đà Lạt đã giao phòng Kinh tế chịu trách nhiệm quản lý và phát triển thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; tổ chức khảo sát, đánh giá và cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho các tổ chức, cá nhân tại địa phương; tham mưu thực hiện hiệu quả công tác quản lý, phát triển, quảng bá thương hiệu của địa phương gắn với công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Phối hợp với Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Đơn Dương tập huấn cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác cấp, quản lý và sử dụng NHCN “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” với các địa phương. Đến nay, thành phố Đà Lạt đã cấp quyền sử dụng NHCN “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho 392 tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các huyện phụ cận (318 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoa Đà Lạt; 41 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh sản phẩm rau Đà Lạt; 23 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh sản phẩm cà phê Arabica; 10 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh sản phẩm Du lịch canh nông).

Để thực hiện tốt công tác quản lý cũng như phát triển, nâng cao giá trị của các thương hiệu hàng nông sản trên địa bàn, cần có các biện pháp như sau:

Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu

Thực hiện các phóng sự, chuyên mục quảng bá thương hiệu trên các phương tiện truyền thông như báo chí, truyền hình.

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như in ấn brochure giới thiệu sản phẩm, nhãn hiệu chứng nhận,… sử dụng tem, logo nhãn hiệu chứng nhận… Xây dựng các pano tại các cửa ngõ ra vào thành phố nhằm quảng bá thương hiệu nông sản đến với du khách trong và ngoài nước.

Thông qua Hội Nông dân, UB Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tại địa phương tuyên truyền đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh nông sản trên địa bàn về nhãn hiệu chứng nhận, lợi ích cũng như hiệu quả khi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Thực hiện công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường

Phối hợp giữa các ban ngành liên quan thực hiện việc tìm kiếm và mở rộng thị trường. Làm cầu nối giữa các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng nông sản trên địa bàn với các hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách sạn, chợ đầu mối…

Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương giữa các địa phương trên cả nước. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tham dự hội chợ, tìm kiếm và mở rộng thị trường ở các khu vực miền Bắc và miền Trung nhằm tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt.

Công tác quản lý chất lượng, hậu kiểm các sản phẩm mang thương hiệu

Tổ chức các đợt kiểm tra, hậu kiểm, phân tích mẫu các sản phẩm tại các đơn vị đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rau, hoa trên địa bàn đủ điều kiện đăng ký quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. Từ đó việc sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn đi vào khuôn khổ, nề nếp; đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ, tăng thị phần và doanh thu cho sản phẩm nông sản Đà Lạt, bên cạnh đó còn tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Các đơn vị đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có trách nhiệm thực hiện tốt các cam kết theo quy định để giữ vững uy tín của thương hiệu. Chủ động phát hiện những sai phạm trong hoặc ngoài cộng đồng sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và thông tin cho cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận có thể xử lý kịp thời.

Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ

Tăng cường công tác đào tạo tập huấn cho người nông dân, từ đó áp dụng vào thực tiễn sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hộ nông dân sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, sạch, theo tiêu chuẩn GAP, quy trình hữu cơ. Đảm bảo sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và một số thị trường xuất khẩu.

Tổ chức các buổi tham quan mô hình trồng trọt, các mô hình ứng dụng nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, các mô hình tưới tự động và tưới nhỏ giọt trong và ngoài thành phố.

Phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện nhiều mô hình trình diễn các kỹ thuật canh tác, sử dụng giá thể, giống rau hoa mới, kỹ thuật chăm sóc, phân bón và phòng trừ dịch hại tổng hợp…

Nguyễn Đình Thiện - Phòng Kinh tế TP. Đà Lạt

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top