Sau khi nghỉ hưu và mọi người tin tưởng cử làm người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2016 đến nay. Bà Ka Hiên thôn Phước Trung, xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai không ngại khó khăn trong công tác và đã làm tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong người đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số. Bà luôn gương mẫu, đi đầu tuyên truyền, vận động bà con trong thôn, hưởng ứng thực hiện các chương trình dự án như: Chương trình xây dựng xã nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững.

Bản thân bà là một đảng viên, chi hội trưởng hội cựu chiến binh thôn Phước Dũng, nên bà luôn có lập trường tư tưởng kiên định. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên trao dồi phẩm chất đạo đức thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Hội cựu chiến binh xã phát động.

Với trách nhiệm được nhân dân, tập thể giao phó, bà Ka Hiên đã thực hiện nhiệm vụ vận động bà con xây dựng ý thức phát triển, không trông chờ ỷ lại nhà nước, mà biết tự vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương của mình. Gia đình bà Ka Hiên đã đi đầu trong công tác chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Từ diện tích điều già cỗi kém năng suất, bà đã chuyển sang trồng sầu riêng ghép xen canh chè cành dưới tán sầu riêng, trồng mít tố nữ, trồng măng cụt. Bà Ka Hiên tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật do ngành nông nghiệp tổ chức, những gì được tập huấn, bà đem ứng dụng vào vườn nhà, mạnh dạn đầu tư hàng chục triệu đồng làm hệ thống tưới nước, bón phân tự động để chăm sóc sầu riêng.

Bà Ka Hiên cho biết: Muốn vận động mọi người làm theo, thì bản thân mình phải gương mẫu đi đầu trong phong trào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao, thì nói mọi người mới tin. Với trách nhiệm của người đảng viên, bà luôn nói đi đôi với làm, để tạo niềm tin cho mọi người.

  Hiện nay, gia đình bà chăm sóc sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng phân bón sinh học thay thế dần phân hóa học để vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo sức khỏe và bảo vệ môi trường. Đã qua 3 mùa thu hoạch, năng suất và sản lượng sầu riêng năm sau cao hơn năm trước. Nếu năm 2017, thu nhập của gia đình bà đạt 750 triệu đồng, đến năm 2018 nguồn thu tăng lên 1 tỷ đồng/năm, vụ sầu riêng năm 2019 có khả năng đạt 1,3 tỷ đồng. Ngoài làm giàu cho gia đình, gia đình bà còn hướng dẫn nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số khác cùng làm và cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mặt khác, bà Ka Hiên còn năng nổ tham gia các phòng trào của khu dân cư như: câu lạc bộ văn nghệ, các tổ hội hợp tác kinh tế, Ban quản trị Hợp tác xã Thiên Phước, thành viên tổ hợp tác dệt thổ cẩm xã Phước Lộc. Ở cương vị nào, bà Ka Hiên đều hết lòng với công việc, được bà con yêu mến, kính phục. Hội viên chi hội cựu chiến binh thôn Phước Dũng nhận xét: Bà Ka Hiên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ do hội phân công, chi hội trưởng năng nổ, nhiệt tình với công tác hội, xứng đáng là gia đình hội cựu chiến binh gương mẫu. Mô hình thâm canh cây sầu riêng ghép của gia đình bà Ka Hiên được hội viên và nhân dân trong xã học tập làm theo. Bà Ka Hiên xứng đáng là tấm gương tiêu biểu, người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Đạ Huoai.

Đặng Dũng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top