Quy trình tạm thời kỹ thuật canh tác xà lách ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Kèm theo quyết định số 625/QĐ-SNN, ngày 20/11/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc "Ban hành tạm thời quy trình kỹ thuật canh tác xà lách ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng").

Nội dung Quy trình theo file đính kèm

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Quy trình xà lách.pdf)Quy trình xà lách.pdf 1581 kB

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top