Trong những năm qua, khuyến nông xã Đạ Ròn đã và đang đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo Nông nghiệp - Nông thôn, cũng như xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã, từng bước đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân.

Một trong những mục tiêu quan trọng của hoạt động khuyến nông là tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người nông dân. Đây là 2 tiêu chí quan trọng cốt lõi nhất, thể hiện mục đích cuối cùng của phong trào xây dựng Nông thôn mới là làm cho người nông dân thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, có cuộc sống tốt hơn về vật chất và tinh thần.

Khuyến nông có một vai trò đặc biệt quan trọng trong phong trào thi đua chung tay xây dựng Nông thôn mới do Đảng và Nhà nước phát động. Thực tế sau 3 năm triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã cho thấy sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và sự chung tay góp sức, sự tham gia tích cực của lực lượng khuyến nông viên cơ sở xã Đạ Ròn trong việc đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào vùng sản xuất nông nghiệp, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống của nông dân.

Trải qua nhiều khó khăn, thách thức nhưng lực lượng khuyến nông viên cơ sở xã Đạ Ròn đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của huyện, của xã và đoàn kết phấn đấu xây dựng thành công nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng nhanh sản lượng và giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với cơ chế hoạt động lấy nông thôn làm địa bàn, nông dân làm đối tượng, các ngành nghề trong nông nghiệp là lĩnh vực phát triển, người nông dân được xác định là trọng tâm.

Ngoài ra, lực lượng khuyến nông xã Đạ Ròn còn phối hợp với Hội Nông dân xã trong công tác chọn hộ để thực hiện mô hình, chương trình khuyến nông do Nhà nước đầu tư như mô hình trồng rau sạch, mô hình dùng màng phủ nông nghiệp trong canh tác rau, mô hình hoa hồng môn, hoa lily, làm nhà lưới, mô hình hỗ trợ bò đực giống, bò sữa, khẩu phần ăn cho bò sữa, cây ăn quả... vận động nông dân tham dự các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ mới trong lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp để đảm bảo chất lượng sản phẩm từ các mô hình, lực lượng khuyến nông viên cơ sở xã Đạ Ròn còn phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp huyện, các ban ngành đoàn thể, các Công ty trong công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, tham quan mô hình và công tác kiểm tra theo dõi các mô hình đã thực hiện. Từ đó, duy trì và nhân rộng các mô hình có hiệu quả đến với bà con nông dân... Đã tổ chức được 60 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo đầu bờ cho bà con nông dân trên các lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, thông qua các hình thức tập huấn gắn với công tác tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới và những kinh nghiệm làm ăn hay trong sản xuất nông nghiệp đã đến với nông dân và phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế trong Nông nghiệp - Nông thôn tại địa phương, góp phần không nhỏ trong việc đưa xã Đạ Ròn trở thành xã Nông thôn mới vào tháng 4 năm 2015.

Bùi Thị Hằng - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top