Theo thông tin từ Văn phòng Ban Điều phối xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh Lâm Đồng, năm 2016, Lâm Đồng có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 60 xã. Theo đó, có 18 xã mới bao gồm Đà Loan, Tà Hine, N’Thôn Hạ (Đức Trọng); Tân Văn, Đạ Đờn, Nam Hà (Lâm Hà); Lộc Phú, Lộc Đức, Tân Lạc, B’Lá (Bảo Lâm); Gung Ré, Đinh Lạc, Hòa Ninh, Hòa Trung (Di Linh); Đạ Tồn (Đạ Huoai); Quảng Trị (Đạ Tẻh); Phước Cát 1 (Cát Tiên) và xã Đạ Nhim (Lạc Dương) được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2016. 
 
Với tỷ lệ 60/117 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, hiện Lâm Đồng đã đạt con số 51,28% cấp xã đạt chuẩn, 19 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 30 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 8 xã đạt dưới 10 tiêu chí. 
 
Huyện Đơn Dương được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Như vậy, theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt ra trong năm 2016 là cần đạt 55 xã NTM, Lâm Đồng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và đang tiếp tục hướng về đích.
 
Diệp Quỳnh (Nguồn: baolamdong.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Tuận - Giám đốc Trung tâm

Top