Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 66 xã, 468 thôn, buôn có trên 20% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong đó, nhiều thôn, buôn có trên 80% dân số là bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi vậy, ngay từ khi khởi động Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm và có những giải pháp triển khai xây dựng nông thôn mới phù hợp cho những xã khó khăn, những khu vực có bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương) là địa phương có đông bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để xây dựng nông thôn mới bền vững, một trong những giải pháp được địa phương này chú trọng từ nhiều năm qua, đó là phát triển kinh tế, giúp đồng bào nâng cao thu nhập. Theo đó, cây cà phê - loại cây công nghiệp dài ngày được nhiều nông hộ tập trung canh tác, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện và khuyến khích bà con đồng bào phát triển các loại nông sản ngắn ngày và cây dược liệu theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

Hiện, UBND xã Đạ Sar đã phối hợp với Công ty Ladophar triển khai mô hình liên kết sản xuất - bao tiêu nông sản. 6 tổ hợp tác đã và đang được hình thành. Niên vụ 2018-2019, trên 20 nông hộ ở địa phương được doanh nghiệp cung ứng giống để trồng 2ha Atiso. Theo kế hoạch, đến năm 2020, sẽ có từ 10 - 20ha Atiso tiếp tục được phát triển.

Nhà nông Ha Hoành (ở xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương) cho biết: Chuyển sang trồng Atiso cung ứng cho doanh nghiệp góp phần rất lớn giúp bà con đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng mà chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đặt ra. Lâm Đồng là tỉnh có diện tích rộng, với 43 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 26%.

Để xây dựng nông thôn mới bền vững, bên cạnh việc tăng cường các giải pháp tuyên truyền, nhằm giúp bà con nâng cao nhận thức về những ưu việt mà chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mang lại, các địa phương trong tỉnh luôn coi trọng, đó là đẩy mạnh nhóm tiêu chí về phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất.

Do tiềm lực đầu tư của phần lớn các hộ đồng bào còn hạn chế nên tỉnh Lâm Đồng đã lồng ghép các nguồn lực của chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều chương trình, dự án trên địa bàn như: Chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình 135, 134, 30a, trợ cước trợ giá; Chương trình hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm... Nguồn vốn từ các chương trình nói trên chủ yếu đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nâng cao trình độ canh tác, hình thành các liên kết sản xuất - tiêu thụ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn... Giai đoạn 2014 - 2019, tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh khoảng 30.305 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp từ các chương trình lồng ghép, các dự án là 5.972 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, vốn vay tín dụng.

Ông K’Bơn - Chủ tịch UBND xã Gia Bắc (huyện Di Linh) thừa nhận, với những giải pháp đó, sản xuất và đời sống của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đã có bước tiến triển, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp với kỹ thuật canh tác mới đã được bà con đồng bào áp dụng hiệu quả.

Ông Võ Văn Hoàng - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục đẩy mạnh và triển khai nhiều giải pháp, nhằm phát huy những lợi thế vùng đồng bào dân tộc thiểu số tạo điều kiện để bà con chung sức xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả.

 Anh Vũ

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top