Nông nghiệp nông thôn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Xây dựng nông thôn mới là nền tảng để phát triển toàn diện, bền vững ngành nông nghiệp, giải quyết căn bản các vấn đề của nông dân, đặc biệt đối với Lâm Đồng, tỉnh có trên 60% dân số sống tại nông thôn và tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 45,7% tổng GRDP. Đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 đang chuẩn bị khép lại, đồng thời mở ra một giai đoạn mới, hướng tới phát triển toàn diện, bền vững. Những thành tựu và hạn chế của giai đoạn vừa qua cần được tổng kết, rút kinh nghiệm làm cơ sở xây dựng cơ chế chính sách, nội dung, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. Sáng ngày 01/8/2019, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết mười năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bản tỉnh Lâm Đồng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; và hơn 200 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các đơn vị nghiên cứu khoa học đóng chân trên địa bàn. Đặc biệt là có sự tham gia của các tổ chức, cá nhân được khen thưởng đã đóng góp thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lâm Đồng đánh giá kết quả 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030; Giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết nhằm đổi mới quan hệ sản xuất và nâng cao thu nhập bền vững trong xây dựng nông thôn mới; Chia sẻ những kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương…

Hội nghị trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Hội nghị đã ghi nhận những kết quả mà tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện trong 10 năm qua, cụ thể: 116 xã và 7/10 huyện đã hoàn thành quy hoạch NTM. Hơn 52.692 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 7.235 tỷ đồng là tổng nguồn lực được huy động xây dựng NTM. Đầu tư khoảng 1.900 km đường, trong đó xây dựng mới 705 km đường giao thông nông thôn. Xây dựng, nâng cấp và sửa chữa 56 công trình thủy lợi và 1.700 ao, hồ nhỏ.  Xây dựng, cải tạo trên 9.500 km đường dây điện trung thế và hạ thế. Trên 565 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp chợ nông thôn. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 9.592 căn nhà. 100% xã có hệ thống phát thanh và 114/116 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,85%, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số 8,5%. Đặc biệt, giá trị ngành nông - lâm - thủy sản tăng nhanh, năm 2018 đạt 38.700 tỷ đồng, tăng 65,5% so với năm 2010.

Tại dịp này, hội nghị tổng kết đã tặng bằng khen cho 36 tập thể, 30 cá nhân và 03 gia đình đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng NTM”. Bên lề hội nghị, các đại biểu còn được tham quan Triển lãm sản phẩm Chương trình OCOP. Đây là những sản phẩm đặc trưng đại diện những mặt hàng đặc sản, truyền thống tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Văn Thọ

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Tuận - Giám đốc Trung tâm

Top