Cùng với việc vận động người dân tích cực tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Nhân dân tự làm, Nhà nước hỗ trợ”, 9 tháng đầu năm 2017, UBND huyện Lâm Hà đầu tư từ ngân sách 10,145 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương trên địa bàn huyện thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. 
Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách trung ương 2,550 tỷ đồng đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất (con giống, cây giống, kỹ thuật…), hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực cho cán bộ nông thôn, duy tu bảo dưỡng một số công trình. Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh 7,595 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 43 công trình GTNT, 1 nhà vệ sinh cộng đồng.
Nhờ vậy, đến nay trên địa bàn huyện Lâm Hà đã có 5 xã (Đông Thanh, Gia Lâm, Tân Văn, Đạ Đờn, Nam Hà) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã (Tân Hà, Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ) đạt từ 15-16 tiêu chí NTM, 5 xã (Phú Sơn, Liên Hà, Tân Thanh, Mê Linh, Phi Tô) đạt từ 9-14 tiêu chí NTM. 
Với quyết tâm xây dựng thành công huyện NTM vào năm 2018 theo lộ trình đã đăng ký, hiện nay, UBND huyện Lâm Hà đang tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt; đồng thời, kiểm tra hỗ trợ cho các xã khắc phục những khó khăn trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM, hướng dẫn, đôn đốc các xã Đan Phượng, Tân Hà, Hoài Đức, Phúc Thọ, Phú Sơn lập hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017.     
 
       Hoàng Vương Mỹ (Nguồn: baolamdong.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Tuận - Giám đốc Trung tâm

Top