Việc xây dựng thành công huyện nông thôn mới (NTM) Đơn Dương trở thành huyện đầu tiên khu vực Tây Nguyên đạt chuẩn NTM đã bổ sung cho Lâm Đồng những kinh nghiệm quý báu trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo hướng hiện đại. Qua đó, Lâm Đồng đang có những bước đi vững chắc, tiến nhanh nhưng không nóng vội trên hành trình chuẩn hóa các xã đạt chuẩn NTM, đồng thời giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt.
Mô hình sản xuất cây đặc sản ở xã NTM Ka Đô huyện Đơn Dương. Ảnh: P.Nhân
Mô hình sản xuất cây đặc sản ở xã NTM Ka Đô, huyện Đơn Dương. Ảnh: P.Nhân
Quá trình xây dựng NTM được Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Lâm Đồng xác định “là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên” của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, đấy cũng là “sự nghiệp của toàn thể nhân dân”. Điều đó có nghĩa rằng, để xây dựng thành công xã, huyện đạt chuẩn NTM cần sự chung sức của mọi thành phần, tầng lớp trong xã hội. Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Lâm Đồng đặt ra mục tiêu phấn đấu có thêm ít nhất 12 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, nâng tổng số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM từ 72 xã trở lên. Đi đôi với việc triển khai xây dựng các xã đạt chuẩn, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh cũng đề ra kế hoạch “nâng cao chất lượng tiêu chí đối với xã, huyện đã đạt chuẩn NTM” và chỉ đạo các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát 19 tiêu chí đã hoàn thành, xác định rõ tiêu chí cần bổ sung hoàn thiện, những tiêu chí cần tiếp tục đầu tư để nâng cao... để trên cơ sở đó xây dựng lộ trình, các giải pháp cụ thể thực hiện. Riêng huyện NTM Đơn Dương thực hiện Đề án giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tại 8/8 xã đã đạt chuẩn.
Sự chung tay xây dựng NTM ở Lâm Đồng những năm qua được biểu hiện trên nhiều mặt, nhất là trong vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, cũng như y tế, giáo dục, văn hóa và bảo vệ môi trường nông thôn. Cụ thể, từ nguồn vốn ngân sách và sự tham gia đóng góp của người dân, toàn tỉnh đã xây dựng mới, nâng cấp 340 km đường giao thông nông thôn; xây dựng, cải tạo nâng cấp 76 công trình thủy lợi vừa và nhỏ, gần 28 km kênh mương và 369 ao hồ nhỏ... đảm bảo cho 59,17% diện tích đất gieo trồng chủ động nước tưới - tương đương khoảng 143.820 ha. Ngoài ra, đã xây dựng 40,8 km đường điện trung thế, 65,1 km đường dây hạ thế và 32 trạm biến áp đáp ứng nguồn điện năng sinh hoạt và sản xuất cho 94,87% dân số khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất y tế, giáo dục, văn hóa, hệ thống chợ nông thôn, bưu điện và nhà ở... cũng được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt đối với cộng đồng dân cư nông thôn. 
Xây dựng NTM không nằm ngoài mục tiêu phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân mà trọng tâm của vấn đề này nằm ở chỗ thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu kinh tế, hướng trọng tâm là tái cơ cấu, phát triển ngành nông nghiệp toàn diện, hiện đại. Thể hiện rõ nét nhất ở các chương trình sản xuất ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển cả về diện tích, năng suất và chất lượng sản phẩm. Đồng thời hình thành các hình thức tổ chức sản xuất, mô hình kinh tế ở các xã NTM tiếp tục được quan tâm, phát triển... 
Dựa trên những kết quả đạt được, Lâm Đồng đề ra mục tiêu trong năm nay bình quân đạt được trên 17,5% tiêu chí/xã và phấn đấu có ít nhất 12 xã đạt chuẩn NTM, từ đó thực hiện giảm 1 - 1,5% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới, tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia từ 51 - 53%, có 80% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, bảo hiểm y tế toàn dân đạt 77,8%, đặc biệt thu nhập bình quân đầu người đạt từ 54 - 54,5 triệu đồng/năm. Theo báo cáo của UBND tỉnh, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2017 là 1.119 tỷ đồng được phân bổ cho các xã để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong đó, vốn hỗ trợ trực tiếp cho chương trình NTM 136 tỷ đồng, vốn lồng ghép 983 tỷ đồng. Và từ đầu năm đến nay giá trị khối lượng thực hiện vốn ngân sách tại các địa phương đạt khoảng 45% so với kế hoạch. Việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó ưu tiên tổ chức sản xuất, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển dịch vụ nông thôn, ngoài vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án thì vốn thuộc chương trình NTM năm 2017 đã đầu tư cho các nội dung trên hơn 16 tỷ đồng. Qua đó nâng diện tích sản xuất theo hưởng ứng dụng nông nghiệp cao toàn tỉnh hiện có 50.728 ha, tăng 1.639 ha so với năm 2016 và tổng đàn gia súc đều tăng so với cùng kỳ. Cũng theo UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm đã đào tạo nghề cho 15.000 lao động, giải quyết việc làm cho 19.700 lao động, trợ cấp cho 25.595 đối tượng bảo trợ xã hội và cấp 373.600 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số tại các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn... Hiện tại có 100 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ mần non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, trung học cơ sở mức độ 1 và xóa mù chữ mức độ 2... và có 108 xã được công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, 67 xã đạt chuẩn văn hóa NTM trong tổng số 117 xã của tỉnh. Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 86,8%; lượng rác thải được thu gom, xử lý đạt trên 90% trên địa bàn các xã... Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 60/117 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, riêng trong năm 2017, có 18 xã phấn đấu đạt chuẩn và qua rà soát đã có 10 xã đạt 19/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 15 - 18 tiêu chí. Với những gì đã và đang đạt được trong xây dựng NTM đảm bảo Lâm Đồng sẽ đạt mục tiêu đề ra trong năm có từ 72 xã trở lên đạt chuẩn NTM, đạt 61,53% trong tổng số xã của tỉnh. Từ các bước đi trên, Lâm Đồng thể hiện quyết tâm xây dựng NTM nhanh, chắc chắn trên từng tiêu chí cụ thể và không nóng vội, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến tới xây dựng huyện NTM kiểu mẫu Đơn Dương và tại mỗi huyện, thành xây dựng 1 xã NTM kiểu mẫu.  
 
Khải Nhiên (Nguồn: baolamdong.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top