Chiều ngày 30/3/2017, tại hội trường Thành ủy Đà Lạt, UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ phát động thi đua thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2017 – 2020.

Tham dự lễ phát động có đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Anh Xuân - Phó trưởng Ban Công tác mặt trận phía Nam; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các sở ngành, các tổ chức thành viên của mặt trận, đại diện lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố và đại diện 24 xã, phường, thị trấn làm điểm trong tỉnh.

Phát động thi đua, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: 100% xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh phải bám sát 5 nội dung cuộc vận động, đó là:

Thứ nhất, Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động phù hợp với thực tế tại địa phương.

Thứ hai, Triển khai thực hiện tốt nội dung công tác chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình thực hiện cuộc vận động. Phấn đấu trong năm 2017, mỗi xã (phường, thị trấn) xây dựng ít nhất 2 mô hình: “Khu dân cư bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm”; “Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu”; “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông”; các mô hình phát triển kinh tế, vận động giúp nhau thoát nghèo bền vững…”.

Thứ ba, Triển khai thực hiện tốt công tác “Giám sát và phản biện xã hội của MTTQ cấp cơ sở”.

Thứ tư, Chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền…tổ chức phát động phong trào thi đua; huy động cả hệ thống chính trị thi đua hướng ứng thực hiện cuộc vận động.

Thứ năm, Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng “Xã đạt chuẩn NTM”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hưởng ứng 05 nội dung thi đua đã phát động, với tinh thần “Đoàn kết – Đồng thuận – Phối hợp thống nhất hành động”, đại diện BTTUBMTTQVN tỉnh và lãnh đạo 05 đoàn thể CT-XH tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Liên hiệp các Hội KHKT cùng với Chủ tịch UBMTTQ 12 huyện, thành phố và 24 xã, phường trong tỉnh đã đăng ký xây dựng mô hình điểm thực hiện cuộc vận động./.

Văn Thọ - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top