* Năm 2016, tái canh được 12.356,2 ha
 
Tại huyện Bảo Lâm, sáng 16/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng phối hợp với huyện Bảo Lâm đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình tái canh, cải tạo giống cà phê năm 2016 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017-2020. Các đồng chí: Hoàng Sĩ Bích - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Trương Hoài Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Bảo Lâm chủ trì hội nghị.
 
Báo cáo tại hội nghị, trong năm 2016, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tái canh cà phê được 12.356,2 ha. Trong đó, trồng mới 228,5 ha, trồng tái canh 4.366,7 ha, ghép cải tạo 7.761 ha, nâng tổng diện tích tái canh đến nay đạt 37.059 ha. 
 
Ngoài nguồn vốn vay chi nhánh Agribank Lâm Đồng và Agribank chi nhánh Nam Lâm Đồng với số tiền 146,934 tỷ đồng cho 5.413 hộ đầu tư tái canh 8.770,6 ha, các địa phương trong tỉnh còn được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước hơn 3,8 tỷ đồng hỗ trợ về giống trồng mới, tái canh, ghép cải tạo 652 ha; các chương trình, dự án VnSAT, chương trình công nghệ cao, trợ giá giống cây trồng đầu tư hơn 7,2 tỷ đồng để tổ chức hội thảo, tập huấn kỹ thuật, nâng cấp vườn ươm giống; thực hiện các mô hình sản xuất cà phê bền vững gắn công nghệ tưới tiết kiệm và 4 mô hình sấy cà phê tự động…
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện tái canh cà phê ở các địa phương trong tỉnh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, như: Vốn đầu tư trồng tái canh ứng dụng công nghệ cao ở mức từ 300 - 370 triệu đồng/ha, trong khi mức cho vay tối đa 150 triệu đồng; công tác quản lý Nhà nước như thanh tra, kiểm tra nguồn giống còn nhiều hạn chế do thiếu nguồn kinh phí và nhân lực; công tác dự tính, dự báo về nguồn giống chưa được thực hiện tốt; một số nông dân thực hiện hình thức tái canh áp dụng không đúng qui trình khuyến cáo. Chưa thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật (chọn giống, đầu tư chăm sóc, trồng cây che bóng, chắn gió…), vì vậy ảnh hưởng đến hiệu quả tái canh. 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Sĩ Bích - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, nhấn mạnh: Để thực hiện tốt chương trình tái canh cà phê trong thời gian tới, các huyện, thành phố cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động các nguồn vốn đầu tư; thực hiện tốt các chương trình, dự án lồng ghép. Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật cho nông dân để người dân tự thực hiện và giảm chi phí đầu tư. Bên cạnh đó, cần quản lý tốt và có biện pháp chế tài các cơ sở sản xuất, cung ứng cây giống kém chất lượng, không đạt tiêu chuẩn… 
 
NDONG BRỪM (Nguồn: baolamdong.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top