Ngày 10/11, UBND tỉnh đã ban hành mức tạm hỗ trợ đối với thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên cây trồng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.
 
Theo đó, cây trồng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Lạt bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh tại các vườn ươm dẫn đến bị hư hỏng từ 70% trở lên được hỗ trợ 30 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 15 triệu đồng/ha. 
 
Sau khi ban hành phương án hỗ trợ này, tỉnh cũng đã giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tính toán hợp lý mức hỗ trợ thiệt hại đối với các loại cây trồng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời, tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề xuất Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận tăng mức hỗ trợ thiệt hại để đảm bảo khôi phục sản xuất cho nhân dân trên địa bàn. Nguyên nhân, Đà Lạt - Lâm Đồng đặc thù là vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Kinh phí tạm hỗ trợ thiệt hại được trích từ ngân sách dự phòng TP Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng.
 
Song An (Nguồn: baolamdong.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top