Ngày 06/3/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Văn bán số 1278/UBND-NN về việc "Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020".

Nội dung Văn bán số 1278/UBND-NN theo file đính kèm.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1278.pdf)1278.pdf 1334 kB

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top