Dự án Phát triển cà phê bền vững (VnSAT) với mục tiêu hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, công nghệ canh tác bền vững và tái canh cà phê, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân làm cà phê.

Đây là dự án được thực hiện trên cơ sở nguồn vốn do Ngân hàng thế giới tài trợ cho Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Thông qua nguồn vốn vay Dự án do Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam quản lý, các hộ nông dân tại các vùng quy hoạch dự án phát triển cà phê được vay từ 270 đến 400 triệu đồng/ha để tái canh cà phê; thời hạn cho vay tối đa 9 năm; lãi suất cho vay ở mức dưới 7% và thời gian ân hạn từ 1-4 năm. Từ nguồn vốn vay hỗ trợ này, bà con nông dân ở Lâm Đồng đã tái canh, cải tạo vườn cà phê già cỗi được 37 ngàn ha, trong đó trồng mới trên 1 ngàn ha, trồng tái canh trên 15 ngàn ha, ghép cải tạo trên 20 ngàn ha. Dự kiến đến năm 2020, thông qua dự án Phát triển cà phê bền vững và vốn vay hỗ trợ này, Lâm Đồng sẽ tái canh thêm 35 ngàn ha cà phê, trong đó, ghép cải tạo 18 ngàn ha, trồng tái canh 17 ngàn ha. 
 
Thành Nam (nguồn: lamdongtv.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top