Toàn huyện Đam Rông hiện có trên 8000 ha cà phê, trong đó gần 60% diện tích đang cần được tái canh.

Cùng với nỗ lực của người dân, thời gian qua chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đam Rông đã thực hiện tốt việc hỗ trợ vốn vay cho người dân triển khai chương trình tái canh cà phê trên địa bàn huyện. Thông qua chương trình này, đã từng bước nâng cao hiệu quả, giá trị kinh tế và thu nhập cho người dân từ cây trồng chủ lực ở địa phương. 

Với sự hỗ trợ của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đam Rông, hai năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Thành - thôn 3, xã Đạ K’ Nàng, huyện Đam Rông đã ghép tái canh, cải tạo gần 5 sào cà phê của gia đình. Ông Thành cho biết, cùng với sự hỗ trợ của Ngân hàng về vốn thì điều quan trọng hơn hết là mình phải mạnh dạn thực hiện chuyển đổi có như vậy mới mang lại hiệu quả như ngày hôm nay.
Toàn huyện Đam Rông hiện có trên 8000 ha cà phê, trong đó gần 60% diện tích đang cần được tái canh. Từ đầu năm đến nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện Đam Rông đã thực hiện ghép, tái canh cà phê được 100 ha. Tập trung chủ yếu tại các địa bàn là xã Đạ R’sal, Rô Men, Phi Liêng, Đạ K’ Nàng và xã Liêng S’ Rônh. Ngoài tuyên truyền, vận động bà con, ngành nông nghiệp huyện đã chủ động hỗ trợ nguồn giống, hướng dẫn kỹ thuật ghép, tái canh nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả của chương trình. 
Một trong những thuận lợi để triển khai chương trình tái canh cà phê trên địa bàn huyện Đam Rông là sự vào cuộc tích cực của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Trong 7 tháng qua, chi nhánh đã hộ trợ gần 25 tỷ đồng để bà con nông dân thực hiện chương. Bên cạnh vốn, việc tín chấp để người dân thực hiện các giao dịch, tín chấp cũng được đơn vị tạo mọi điều kiện cho bà con nông dân.
Tái canh cà phê là một chủ trường lớn của Nhà nước được triển khai từ nhiều năm qua, thông qua chương trình đã cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc nâng cao năng suất, chất lượng của loại cây trồng này. Lâm Đồng là địa phương có diện tích cà phê lớn của khu vực Tây Nguyên, với sự nỗ lực của người dân và sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong chương trình tái canh cà phê, chắc chắn rằng thời gian tới các địa phương sẽ thực hiện tốt hơn nữa chương trình, khẳng định được vai trò và vị thế của cây cà phê trên mãnh đất Nam Tây Nguyên./. 
Quang Hoạt (Nguồn: lamdongtv.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top