Để từng bước xây dựng hiệu quả nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, huyện Lâm Hà vừa lên dự toán đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng để thực hiện chương trình này từ nay đến năm 2020.

 
Trong đó chiếm gần 29% vốn đầu tư từ ngân sách, trên 41% vốn của nhân dân và các thành phấn kinh tế, số còn lại là vốn tín dụng. Theo kế hoạch, đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp của địa phương được quy hoạch đạt gần 61.000ha bao gồm đất trồng cây lâu năm 56.000ha, đất trồng cây hàng năm và đất nông nghiệp khác gần 5.000ha. Để thực hiện hiệu quả chương trình này, Lâm Hà xác định những cây trồng chính sẽ được đầu tư thâm canh, như cà phê sẽ ổn định với 40.000ha, năng suất bình quân đạt 3 - 3,3 tấn/ha; chè 380ha trong đó có 300ha chè chất lượng cao, năng suất 13 - 15 tấn/ha; phát triển 1.700ha cây dâu giống mới, sản lượng kén đạt 3.300 tấn/năm; diện tích rau 1.650ha (170ha rau công nghệ cao), sản lượng hơn 31.350 tấn; diện tích hoa 130ha, đạt 445 triệu cành/năm, lợi nhuận đạt 40 - 50% doanh thu…
 
Mạnh Thành (Nguồn: lamdongtv.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top