Đây là số liệu thống kê của Phòng Trồng trọt (Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng). Nhờ được vay vốn từ hệ thống Agribank (tới nay đã có 1.783 hộ trên địa bàn tỉnh được các chi nhánh Agribank cho vay gần 127 tỷ đồng để tái canh cà phê) và được các vườn ươm cây giống cung ứng đủ lượng cây giống theo kế hoạch tái canh cà phê của địa phương trong tỉnh, tới cuối tháng 12/2013 vừa qua toàn tỉnh đã thực hiện tái canh được 6.243/5.331 ha cà phê – vượt kế hoạch năm 2013 trên 17%. 

Trong diện tích 6.243 ha cà phê tái canh này có 3.225 ha trồng tái canh, 2.915 ha ghép cải tạo và tập trung tại các địa phương Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà, Đam Rông…

Xuân Đức (Nguồn: baolamdong.vn)

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top